3 apr. 2012

Vă place Johannes Brahms? (07.05.1833 - 03.04.1897)

Picture of Johannes Brahms


Cu Brahms ne întoarcem în perioada romantismului european  al secolului al XVIII lea și o bună parte a secolului al  XIX lea.  Epoca romanticilor a început ca o stare de spirit, ca o atitudine față de raționalismul care marcase perioada neoclasică și a dobândit ulterior caracterul unei mișcări mărturisitoare a sentimentelor iscate de drama umană, de iubirea tragică, de mirajul ideilor utopice. Dacă secolul XVIII a fost marcat în mare parte de obiectivitate, de rațiune și de pragmatism, începutul secolului XIX invocă subiectivitatea, emoția, vibrația eului interior.
Impresionat de delicatețea și, în același timp, de forța operelor lui Haydn, Mozart și Beethoven, marcat de viziunile armonice ale lui Schubert, Brahms a promovat stilurile vechi în limbajul constructiv al vremii. Armonic se îndepărtează de Beethoven, chiar de Schumann și Wagner, particularizându-se față de contemporani prin originalitatea cu care controla ritmul.și mișcarea gândirii sale muzicale. Subtilitatea în coordonarea tonalității, armoniei și ritmului, diversitatea de expresie, chemarea și respirația subtilă față de tragismul omenescului - sunt măiestrit recognoscibile în creațiile sale.Nuanțele coloristice ale tonalităților oferite alămurilor, interpreților suflători și compozițiilor pentru coarde nu sunt distribuie exclusiv de dragul efectelor sonore, ci pun în evidență și o strânsă relație între orchestrație și arhitectură, între acestea și solist. Așa se face că Brahms a depășit din aceste perspective gradul de organizare ale lucrărilor pentru pian și orchestră ale lui Mozart și a extins structura și mijloacele de expresie atinse de Beethoven, redând profunzimea și grandoarea ideii de concert. Pentru el lungul pasaj introductiv al orchestrei - cu acel moment al reexpoziției care asigură o redistribuire revelatoare a temelor, cheilor, instrumentației și tensiunilor - departe de a fi inutil, reprezintă un mijloc de a contura și de adânci relația complexă orchestră-solist.    
Dar Brahms este și un miniaturist desăvârșit, deopotrivă prin lieduri - unde tranzitează de la un stil complex, riguros organizat, la un tip simplu, strofic -, dar și prin lucrările târzii pentru pian, deosebit de personale - acompaniamentele fiind evocatoare, lipsite de pitoresc banal. Acestea din urmă, majoritatea de mici dimensiuni însă foarte profunde, exprimă o adâncă singurătate a sufletului și a minții. În liniștea și intensitatea lirică apar izbucniri ocazionale de pasiune care rup senzația inițială de monotonie.


În privința lucrărilor pentru cor, Brahms este original, de asemenea, pentru că a armonizat în manieră proprie particulara solitudine a lui Hӓndel și contrapunctul unic, religios a lui Bach, dând expresie ideii de spațiu și grandoare. „Recviemul german” este considerat între capodoperele sale corale prin faptul reușește să combine, cu aceeași subtilitate componistică dovedită în concerte, „solo” și „tutti” - prin care construcția muzicală transmite o viziune larg și obiectiv umană, fără religiozitate.
Rămâne în istoria muzicii maestrul secolului al XIX-lea în privința stilurilor simfonic și sonată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!