6 mai 2011

1639 Biserica Trei Ierarhi1639
A fost incheiata constructia Bisericii "Trei Ierarhi" din Iasi, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, adevarata bijuterie arhitectonica; aici se afla mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir si Vasile Lupu.
Edificiu unic în arhitectura româneacsă, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, Biserica Trei Ierarhi a făcut parte, iniţial, dintr-un ansamblu mănăstiresc (din care s-a mai păstrat doar sala gotică, azi muzeu de artă medievală).
Biserica Trei Ierarhi a fost menită a îndeplini funcţia de sediu al Mitropoliei Moldovei dar, mai mult decât atât, biserica trebuia să depăşească în fast şi somptuozitate orice alt edificiu ortodox contemporan.
Rezultatul efortului constructorilor aduşi la Iaşi de peste mări (arhitectul bisericii, Ianache din Constantinopol, era armean) a fost pe măsura ambiţiei ctitorului, Biserica Trei Ierarhi stârnind admiraţia vizitatorilor ei încă de la inaugurarea ei, în 1639.
Biserica Trei Ierarhi este construită în plan triconc alungit, având două turle, una pe pronaos şi alta pe naos. Pe faţadele exterioare se poate observa un brâu median, care le împarte în câte două registre, element specific bisericilor din secolul al XVII-lea.
Motivele care  ornamentează faţada sunt de influenţă armeano-georgiană. Ferestrele sunt decorate cu chenare cu cornişe şi baldachine. Elementele decorative din exterior, de o bogăţie neasemuită, oferă impresia unei adevărate broderii din piatră. Pot fi desluşite brâie în torsadă, romburi, cercuri, rozete, flori, solzi etc.
Multe dintre motivele decoraţiei îşi regăsesc analogii în sculptura populară în lemn. În total, pe suprafaţa faţadelor, pot fi numărate treizeci de frize cu decoraţii diferite care înconjoară edificiul.provitur.ro


Din cauza multiplelor incendii (legenda spune că turcii i-au dat foc crezând că este făcută în întregime din aur) biserica Manastirii Trei Ierarhi a fost renovată între 1882-1890 care au adus anumite schimbări, însă exteriorul şi forma s-au păstrat în forma iniţială. In interior, din vechea pictură (refăcută ulterior) se mai păstrează, bine conservate, portretele domnitorului şi ale membrilor familiei sale.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost acoperită cu saci de nisip pentru protecţie.
Biserica Trei Ierarhi adăposteşte mormintele lui Vasile Lupu, cel al primei sale soţii, Tudosca, ale fiilor voievodului Ştefăniţă şi Ioan, dar şi cel al voievodului şi cărturarului Dimitrie Cantemir, precum şi cel al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

MODEL MANASTIREA TREI IERARHI -IASI VAR.SATIN-

MODEL MANASTIREA TREI IERARHI -IASI VAR.FILL STITCH-

MODEL MANASTIREA TREI IERARHI 2 -IASI-

Văl de tâmplă - Anonim - Muzeul Naţional de Artă al României - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2821/10.10.2003 - Tezaur)
Văl de tâmplă

Piesa face parte din colecţia de broderii provenind de la Biserica Trei Ierarhi, danii ale voievodului Vasile Lupu către ctitoria sa de la Iaşi. Broderiile marchează trecerea către o nouă etapă a acestei arte în prima jumătate a secolului XVII, interesul artiştilor îndreptându-se cu precădere către lumea profană. Secolul XVII moldovenesc este încărcat de influenţele baroce venite din occident şi cele orientale prin intermediul Constantinopolului. Compoziţia vălului de tâmplă se caracterizează printr-un marcat efect decorativ, în câmpul central, cele două palmete situate în axul compoziţiei sugerează pomul vieţii înconjurat de o multitudine de elemente vegetale şi florale. Elementele decorative sunt inspirate din repertoriul ţesăturilor orientale din secolul XVII. Prin folosirea unor materiale preţioase - catifeaua din mătase şi firul din argint aurit - broderiile din vremea lui Vasile Lupu au un caracter somptuos. În partea inferioară a câmpului central este brodată inscripţia de danie şi data. Piesa este publicată în literatura de specialitate străină.

Poală de icoană - AnonimSfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan - Muzeul Naţional de Artă al României - BUCUREŞTI (Patrimoniul Cultural National Mobil din Romania. Ordin de clasare: 2821/10.10.2003 - Tezaur)
Poala de icoana

Piesa face parte din colecţia de broderii provenind de la Biserica Trei Ierarhi, danii ale voievodului Vasile Lupu către ctitoria sa de la Iaşi. În câmpul central, în perspectivă frontală sunt reprezentaţi sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Bogoslovul şi loan Zlataust înveşmântaţi în costum de arhiereu, purtând în mâini evanghelii. Reprezentarea iconografică face trimitere la hramul ctitoriei de la Iaşi a voievodului Vasile Lupu. Suportul din catifea de culoare roşu închis este decorat cu cei doi aştri - soarele şi luna - şi motive stelare simbolizând cerul. Chenarul este bogat ornamentat ca şi în cazul celorlalte broderii. Poala de icoană se datează prin analogie cu piesele care poartă inscripţie de danie şi dată.


Altarul Manastirii Sf. Trei Ierarhi - Iasi
Altarul

Interiorul Manastirii Sf. Trei Ierarhi - Iasi
Interior

Sala Gothica

Clopote

Eminescu la Trei Ierarhi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!