22 sept. 2011

Grigore Cobălcescu


Grigore Cobălcescu (n. 22 septembrie 1831, Iaşi - d. 21 mai 1892, Iaşi) a fost un geolog şi paleontolog român, membru titular al Academiei Române din 1886. A fost primul profesor de geologie şi mineralogie la Universitatea din Iaşi. A elaborat prima lucrare românească de geologie, „Calcarul de la Răpidea” (1862) dedicată fosilelor din rezervaţia geologică şi paleontologică Repedea de lângă Iaşi.


O insulă din arhipelagul Palmer (în Antarctica, la graniţa dintre oceanele Pacific şi Atlantic) îi poartă numele: Cobalcescou Island. Numele a fost propus de Emil Racoviţă, în timpul expediţiei sale pe vasul Belgica.


Geolog, profesor universitar, întemeietorul geologiei româneşti

Grigore Cobălcescu s-a născut şi a învăţat în Iaşi, fiind absolvent al Şcolii Politehnice (Şcoala de inginerie şi arhitectură), promoţia 1850. De la această dată şi până în 17 aprilie 1862 a fost profesor în ciclul preuniversitar şi un fervent promotor al cunoaşterii practice a naturii. Între 1859-1862 beneficiază de o bursă de stat la Paris (1859-1862) de unde revine licenţiat în Şiinţe Naturale.

La Universitatea “Al. I. Cuza” devine profesor la 10 ianuarie 1864, în colectivul Catedrei de Fiziologie şi Geologie de la Facultatea de Filozofie, după ce a predat benevol un curs de Ştiinţe Naturale din aprilie 1862. De atunci, şi până la dispariţia fizică, ramâne fidel universităţii, fiind ales decan al Facultăţii de Ştiinţe între 1867 – 1870). S-a implicat şi în viaţa socială şi politică (a fost senator în parlamentul ţării din partea Colegiului Universităţii Iaşi, în 1872), dar mai presus de toate, a rămas in istoria ştiinţei româneşti ca întemeietorul geologiei.
Grigore Cobălcescu a semnat actul de naştere a geologiei româneşti prin studiul “Calcariul dela Răpidea”, publicat în 1862 în ,,Revista Română pentru Ştiinţe, litere şi arte, volumul II”. Datorită descrierii unei paleofaune şi paleoflore este considerat întemeietorul Paleontologiei (ramură a Geologiei). Se consideră însă că operele cele mai importante pe care le-a creat sunt însă “Studii geologice şi paleontologice asupra unor tărâmuri terţiare din unele părţi ale României” şi „Despre originea şi modul de zăcere a petrolului în general şi în particular în Carpaţi”. În prima lucrare, publicată la Iaşi în 1883, fundamentează cercetarea modernă a Neogenului din România, descrie un gen nou de bivalv – Psilodon, având prioritate înaintea francezului Tournouer, care denumeşte acelaşi taxon, Prosodacna şi face primele observaţii asupra unor fenomene legate de prezenţa şi răspândirea hidrocarburilor. Cea de a doua lucrare, publicată la Academia Română în 1887, reprezintă o sinteză a cunoştinţelor de geologia petrolului precum şi un valoros depozitar de idei originale, rezultate din cercetări personale şi din aplicarea datelor cunoscute la situaţia concretă de pe teritoriul românesc. Grigore Cobălcescu a fost de altfel cel dintâi care a presupus prezenţa petolului în Platforma Valahă  dar a şi întrezărit legătura dintre zăcamintele de petrol şi cele de sare gemă din depozitele de molasă.

Înainte de a fi propus etajul Sarmaţian al Miocenului, Grigore Cobălcescu recunoaşte pe baza faunei caracterul “sălciu” (salmastru” al apelor în care s-au format depozitele de la Repedea-Iaşi, intuieşte câteva subdiviziuni ale acestui etaj (Volhinian, Basarabian inferior şi superior) şi argumentează evoluţia Platformei Moldoveneşti ca o platformă carbonatică, model acceptat şi astăzi de unii cercetători etc.

Grigore Cobălcescu a pus şi bazele muzeelor ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Geografie – Geologie, mai întâi prin obţinerea unei camere pentru colecţiile personale şi apoi prin cumpărarea, de la firma germană Krantz, a unei colecţii de aproximativ 10000 de eşantioane de roci şi fosile (pentru activitatea didactică şi de cercetare).

Grigore Cobălcescu a fost ales membru titular al Academiei Române în 1886.

prezentare:150.uaic.ro

Muzeul didactico-stiintific Grigore Cobalcescu
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!