8 feb. 2012

Agonia Spiritului (eseu) Maria Diminet


Nefericirea

E complicele suicidului. Cât de defectă este raţiunea dacă omul ajunge să cadă în plasa unui sentiment atât de artificial! Omul se vrea împlinit, dar, de cele mai dese ori, nu întreprinde nimic pentru a materializa această stare. Marea problemă constă în definirea confuză a tendinţei de „împlinire”. „A fi împlinit” este o chestiune individuală: nu poate fi recomandată sau impusă. Fiecare om, în dependenţă de educaţia primită, experienţa acumulată şi valorile însuşite îşi găseşte propria nişă a împlinirii, a bunăstării materiale şi spirituale, a satisfacţiei personale. Nu există o formulă a împlinirii, care poate fi aplicată de oricine şi genera efecte  scontate.

 Sentimentul de plenitudine spirituală este rezultatul unei lupte continue dintre raţiune, valori, noile cunoştinţe acumulate şi experienţele trăite. Însă niciuna dintre ele nu trebuie să învingă şi să domine fiinţa umană. Dacă asta se întâmplă, individul devine o „enclavă” a lumii înconjurătoare, o uşoară pradă a unui „mod  de a fi” străin…o marionetă a unei elite false şi a unor rânduieli mondiale abrutizate. Nu omul trebuie să se conformeze realităţii, ci aceasta urmează să fie ajustată la necesităţile sale. Adică fiecare îşi ia din univers ceea ce-i lipseşte, fără a cere acordul  majorităţii, sau şi mai rău, să se sacrifice doar pentru a satisface aşteptările ei.   


De obicei, nefericiţii nu reuşesc să extragă avantajele din confruntarea elementelor care le influenţează personalitatea. Cei „afectaţi” de raţiune devin insensibili, de aceea le scapă multe subtilităţi interesante ale vieţii.  Sclavii valorilor sunt idealişti, ei luptă pentru o perfecţiune imaginară, care nu-şi găseşte locul pe decorul multicultural al umanităţii. Dominanţa noilor cunoştinţe aruncă individul în extreme,  dezorientându-l. Pe când superioritatea experienţei personale periclitează progresul individual, mai ales dacă aceasta are un conţinut rudimentar, lipsit de spiritualitate. Incapacitatea omului de a le combina şi a extrage doar indispensabilul pentru existenţa sa provoacă o  insatisfacţie dezolantă – nefericirea.

„Fericirea se află în inimile noastre”, spunea  Emil Cioran – aserţiune greu de înţeles pentru nefericiţi, deoarece o caută mereu în altă parte. Aceste specimene, care reprezintă majoritatea (din păcate) cred că sorgintea insatisfacţiei se află în ocurenţele sociale şi politice mai puţin favorabile. Slabii se conformează, şi îşi trăiesc zilele în mizerie spirituala, departe de tumultul societăţii.  Pretenţioşii încearcă însă să evadeze departe de locul şi complicii nefericirii lor.  Sunt animaţi de iluzia că în altă parte, în mijlocul unei civilizaţii străine vor fi apreciaţi cu adevărat şi că vor obţine statutul binemeritat. Pentru că realitatea trăită îi dezolează şi le obstrucţionează progresul. Ei invocă mereu zeci de motive pentru a-şi susţine cauza evadării şi, evident, a-şi justifica veşnica plictiseală, nereuşită şi disconfort. Pornesc în căutarea fericirii, însă în afară de satisfacerea curiozităţii sau  împlinire financiară (în cel mai bun caz) nu găsesc nimic.

Perioada de adaptare şi încercările de a supravieţui în noile circumstanţe le sustrage atenţia de la zbuciumul interior, cauza neidentificată dar reală a nefericirii lor. Odată cu acomodarea însă insatisfacţia revine, mai posesivă şi le încorsetează spiritul. Redescoperă că sunt nefericiţi, în ciuda faptului că au reuşit să înfrunte viaţa, să experimenteze cu propriile sentimente şi să testeze trăirile altora. Aceste specimene nu înţeleg o chestiune vitală: când omul are ce oferi şi vrea cu orice preţ să creeze ceva frumos -  va reuşi, indiferent de circumstanţe.

Cheia de boltă a acestei performanţe este puterea spiritului. Motivaţia de a evada este determinată de propriile temeri şi probleme, şi mai puţin de condiţiile vitrege…existente, de altfel, pretutindeni. Când individul reuşeşte să se schimbe pe sine şi să abordeze viaţa din perspective diferite, destinul este mereu de partea sa.  Lumea e mizerabilă..peste tot…fără excepţie. Binele nu există independent de rău. Tocmai de aceea fuga nu ne poate proteja în momentele de plictiseală şi nefericire… Ea doar oferă durabilitate ambiţiilor deşarte.

(va urma)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!