19 feb. 2012

Agonia Spiritului (eseu) Maria Diminet

Prostimea

Cea mai fericită „specie” a unei societăţi. Ea suscită concomitent invidie şi repulsie. Invidie pentru că având creierul în continuă stare de degenerescenţă nu e în stare să-şi propună ceva inteligent. Nu vede  şi nu înţelege nimic din ce se întâmplă în jur, cu excepţia prejudecăţilor. Neştiinţa şi gândirea rudimentară îi suscită mulţumire faţă de mizeria în care se bălăceşte şi o reverenţă deosebită faţă de cei care o exploatează. Datorită acestui fapt, prostimea trăieşte nonstop un fel de nirvana atrofiată – un amestec de masochism şi umilinţă. Atâta timp cât poate să-şi umple stomacul, şi să-şi schimbe zdrenţele, nimeni şi nimic nu e în stare să-i tulbure acalmia stării sale de spirit.

Pe când un om cu o viaţă spirituală bogată, capabil să vadă subtilităţile unei lumi deşarte, spre deosebire de gloată, va fi mereu prada propriilor vise şi victorii. În prezenţa prostimii e greu să-ţi camuflezi repulsia. Pentru că idioţenia are un iz demoralizator, în faţa căreia raţiunea cedează.  Interacţiunea cu gloata este o degradare lentă a spiritului, iar îndepărtarea ei, o ecuaţie cu mai multe necunoscute.

Succesul unor acţiuni, indiferent de conţinutul lor, depinde de modul în care cei din jur le recepţionează. Dacă prostimea nu te înţelege şi decide în unanimitate să te ignore, talentul, oricât de deosebit ar fi, nu este apreciat. Şi invers, o revelaţie pozitivă în ochii acesteia, poate propulsa o pseudovaloare pe culmile succesului.

De aceea prostimea este foarte necesară, nu societăţii în ansamblu şi bunăstării ei, ci celora care trâmbiţează despre prosperitatea comunităţii. Pentru că neştiinţa mulţimii este un prilej deosebit pentru a acţiona în detrimentul ei. Deoarece materializarea marilor interese este posibilă doar provocând şi alimentând suferinţa plebei. Şi acesta este punctul culminant al mizeriei umane, de unde  se proiectează şi lansează întregul amalgam al strategiilor de manipulare.De fiecare dată „momeala” este repede înghiţită, iar mulţimea – revoltată sau mulţumită, în dependenţă de conţinutul scenariului. Odată agitată, e practic imposibil s-o opreşti decât dacă e să vii cu un contraatac, cel puţin, de aceeaşi anvergură ca precedentul. În caz contrar dezlănţuirea ei va periclita valorile şi interesele celora care intenţionează să creeze propriul joc, sau să se implice în acţiunea aflată în deplină desfăşurare. De asta prostimea este indispensabilă, iar obscurantismul ei, iminent personajelor implicate în lupta pentru bani şi putere.

Un om flămând de cunoştinţe şi înţelepciune va supravieţui greu alături de asemenea personaje. Interacţiunea cu ele va fi extrem de anevoioasă, şi de cele mai dese ori conflictuală. Nu toţi reuşesc să le opună rezistenţă. Mulţi cedează în faţa ignoranţei, sau se lasă intimidaţi de prostia lor, devenind o parte intrinsecă a banalului. Din momentul respectiv omul este supus, contrar voinţei sale (el nici barem nu conştientizează) unui proces continuu de degradare spirituală. Existenţa sa devine  ridicolă, iar faptele – lipsite de orice relevanţă. Individul, supus  metamorfozelor umilitoare, spre deosebire de cei care se nasc, cresc sau sunt educaţi în asemenea ocurenţe trăiesc o viaţă de coşmar. Pentru el calvarul este o rutină, iar disperarea, o trăsătură definitorie a personalităţii sale.

Supravieţuitorii însă au şanse destul de mari să-şi găsească  echilibrul spiritual şi chiar, pe fundalul unei stări generale de nefericire, să trăiască momente de fericire. E adevărat - majoritatea sunt catalogaţi drept ciudaţi, dificili sau nebuni. Dar „opinia publică”  nu mai are putere să-i afecteze pe cei care nu au îngenuncheat în faţa mizeriei umane.

(va urma)
:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!