5 feb. 2012

Eseu despre întuneric și negru - lumină și alb

  

De la bun început fac precizarea că nu voi intra aici în aspecte care preocupă estetica, filosofia, psihologia și simbolistica culorilor. Nici în vreuna din credințele religioase care îl implică pe Dumnezeu în facerea lumii.  Încerc o speculație strict fizică asupra a două din sumedenia de contrarii care dau unitate, înțeles, aspect și contur existenței: negrul și albul, respectiv corelativul lor, întunericul și lumina.
  
Termenii întuneric și negru, respectiv lumină și alb, nu au în comunicarea comună delimitări riguroase unul față de celălat, semnificația lor similară făcându-i adesea interschimbabili. Mai apare și impedimentul că la nivel comun întunericul și negrul - lumina și albul se definesc frecvent unul prin celălalt (întunericul ar fi tot ceea ce nu este lumină și invers).

Vom face următoarele departajări:
Albul, respectiv negrul sunt culori la antipozi relevând contrastul maxim în aparența lumii înconjurătoare. În felul lor sunt niște abstracții pentru că esențializează. Fiecare orbesc, dar fiecare o face altfel.
Întunericul, respectiv lumina ar fi  formele lor concrete de manifestare, pentru că ele au profunzime, adâncime. Din ele intri și ieși, au tridimensional, nu sunt doar simple percepții.

Lumina este de fapt cea prin care se pot explica toate celelate noțiuni. Întunericul sau bezna (și negrul) se definesc fie ca absorbante ale luminii, fie ca nereflectorizante ale ei. El, negrul înghite culorile, el, întunericul înțețoșează până la dispariție formele, obiectele. Putem zice că sunt capcane ale luminii, dar atunci parcă am intra într-un paradox fascinant: lumină conținută în întuneric, contrarii limită neitermediate de neutralitate. Umbra ar fi neutralitatea lor, dar umbra apare numai când lumina și întunericul sunt în tandem, una pe lângă cealaltă, nu una în cealaltă.
Mă opresc în direcția asta și  nu fac pasul pe terenul dezbaterilor despre „ce este lumina - undă (propagare din aproape în aproape a unei oscilații, cu viteză finită și printr-o variație spațială), curpuscul (materie) sau undă-corpuscul”, care rămâne în treaba fizicienilor (se pot afla mai multe accesând Niels Bohr, Max Planck, Erwin Schrödinger, Albert Einstein, Louis de Broglie ș.a. implicați în această dispută).

Totuși, primar a fost negrul, bezna, întunericul. Lumina a apărut, fizic vorbind, din explozia întunericului sub presiunea unei supraîncingeri colosale. Este vorba de Big Bangul care a eliberat prima lumină universului. El, Big Bangul este Prometeul care a furat lumina întunericului și a dat-o cosmosului care a împânzit-o în toate direcțiile beznei sale, iluminând fascinanta desfășurată a spațiului printre umbrele și fragmentele de întuneric ce se rostogolesc rotindu-se fără întrerupere.

Din păcate este imposibil să aflăm mai multe. Telescoapele puternice din prezentul nostru ajung să privească în istoria adâncă a universului inimaginabil de departede, totuși insuficient de aproape, până la momentul t + 10 la puterea minus 43 de secunde după Big Bang. Momentului inițial, t + 0 scapă, iar el conține atât miezul întunericului, cât și miezul luminii; acest interval minuscul neparcurs ne-ar desparte de aflarea marii taine a universului.

Speranțe de a afla încă mai multe, fără să parcurgem acel fragment de timp către taina tainelor, mai există. Enigma găurilor negre este contemporană cu noi. Știm despre ele că par a fi fragmente ale întunericului primar care absorb lumina ce le apare în față, de parcă ar vrea să refacă bezna inițială. Tot ele ar fi porți, interfețe către alte și alte dimensiuni spațio-temporale. Din păcate, de fapt mai degrabă din fericire, toate zgomotole care cu siguranță se iscă în teribilele încleștări ale materiei cosmice din care lumina și întunericul nu lipsesc, care ar întregi viziunea despre univers, pentru noi sunt mute.

Cu toate astea, lumina, încă liberă, călătorește prin tot universul cu viteza ei proprie. Și se pare că decorând totul pe unde trece, pe ici și colo mai lasă nu doar germeni ai vieții, ci și speranță de viață.

Un comentariu:

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!