5 mar. 2012

185 de ani de la moartea lui Pierre-Simon Laplace (n. 23 martie 1749 – d. 5 martie 1827)


Conte al primului Imperiu Francez (începând cu 1806), marchiz de Laplace după restaurația Bourbonilor (începând cu 1817), este recunoscut ca unul dintre cei mai mari oameni de știință din toate timpurile, un „Newton al Franței”. Geniul său a adus contibuții majore în matematică, astronomie, fizică, filosofie, religie. 
A absolvit cursurile Universității din Caen, unde l-a cunoscut și l-a impresionat cu mintea sa pe Jean le Rond dAlembert, un alt nume, deja celebru în matematică, fizică și filosofie (metodele sale de rezolvare a ecuațiilor diferențiale și derivatelor parțiale – metoda pentru rezolvarea ecuației undelor, principiul privitor la forțele și accelerațiile unui sistem de particule, teorema legată de numărul rădăcinilor unui polinom în mulțimea numerelor complexe, criteriul de convergență a unor serii – toate  purtându-i numele   și găsindu-și aplicații în fizică și astronomie). La 24 de ani (1773) era unul dintre aleșii Academiei Franceze de Științe , iar din 1785 membru titular al acesteia.
În domeniul matematicii a dezvoltat teoria generală a determinanților, a impus în algebră teorema potrivit căreia orice ecuație de grad par are cel puțin un factor pătratic real, a găsit soluția ecuației cu derivate parțiale liniare de gradul doi și s-a preocupat, primul, de ecuațiile diferențiale mixte, demonstrând că soluția unei ecuații în diferențe finite de gradul I și II poate fi obținută sub forma unei fracții continue.  Prin el a apărut în spațiul euclidian „n” dimensional noțiunea „operator Laplace” sau „laplacian”, operator diferențial de ordinul doi, eliptic  definit ca „divergența gradientului”, cu aplicații consistente în fizică (la modelarea propagării undelor și căldurii, în electrostatică și în mecanica fluidelor). Nu mai stăruim, însă ar mai trebui măcar amintite contribuțiile acestui genial matematician în problematica funcțiilor armonice (cele a căror laplacian este nul).

În domeniul astronomiei, în 1773, când Newton încă nu dedudsese matematic legile mișcărilor planetare, când Leibniz și Euler mai aveau îndoieli privitoare la gravitație, Laplace afirma cu tărie în fața Academiei Franceze de Științe stabilitatea sistemului solar. John North, în zilele noastre, afirma despre aceată teorie a lui Laplace (în ciuda faptului că a fost modificată în ultimele două secole) că „scheletul acestei analiza rămâne ca o remarcabilă mărturie a realizărilor urmașilor lui Newton în secolul care a urmat după dispariția sa”. El și-a susținut teoria punând în evidență faptul că în calculele lui Euler și Lagrange (privitoare la orbitele lui Jupiter și Saturn), care nu confirmau teoria stabilității universului, aproximările făcute neglijau termenii foarte mici din ecuațiile de mișcare, dar că acești termeni, mici în valoare absolută, integrați în timp pot duce la valori ce nu mai pot fi neglijabile. Și a impus un calcul analitic propriu care lua în considerație și termenii de ordin suoerior (termenii cubici), concluzionând că între oricare două planete și soare trebuie să existe un echilibru reciproc, ceeace confirmă stabilitatea sistemului planetar. „Cel mai important avans realizat în astronomia fizică, după Newton!” a afirmat entuziast astrofizicianul Gerald James Whitrw.

Mai apoi, Laplace a introdus o nouă metodă de calcul a orbitelor planetare, a formulat celebrele ecuații care îi poartă numele prin care fenomene precum gravitația, propagarea sunetului, a luminii, a căldurii, a electricitatea, magnetismul – propagarea undelor mai general spus, au putut fi cercetate cu altă ușurință.
Ca filosof Laplace este un ateu și un determist. Concepția sa despre lume și-a rezumat-o în  lucrarea Essai philosophique sur les probabilités” (1814), din care cităm:
„Putem vedea starea actuală a universului ca efect al trecutului său și cauză a viitorului său. O minte care, la un moment dat. ar cunoaște toate forțele care pun natura în mișcare și toate pozițiile în care se află elementele din care este compusă natura, minte care ar avea capacitatea să analizeze toate aceste date, ar putea îngloba într-o formulă unică toate mișcările din univers, de la cele ale marilor corpuri și până la cele ale celor mai mici atomi; pentru o astfel de minte nimic nu ar fi incert, iar viitorul, la fel ca și trecutul, ar fi prezent în fața ochilor săi”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!