20 mar. 2012

285 de ani de la moartea lui Isaac Newton ( (1643 - 1727)


Până în anul 1671 omenirea a trăit cu impresia că lumina - acest stimul care acționează asupra retinei ochilor și produce vietăților mirifica senzație vizuală - este un dat de la Dumnezeu (unul din cele atât de multe), că este albă, că poate fi colorată cu ajutorul unor obiecte transparente colorate, că razele ei sunt reflectate sau refractate de obiecte. 
Începând cu acest an „s-a făcut lumină în ceea ce privește lumina”: un geniu pe numele lui Newton a dovedit fără tăgadă (științific) - descompunând-o (prin refracție) în culori (cu ajutorul unei prisme de sticle) și recompunând-o la loc albă (punând în calea ei o lentilă și o altă prismă) - că lumina albă (această radiație electromagnetică caracterizată de frecvență, intensitate, culoare, polarizare și coerență) conține un spectru de culori. Tot atunci el a făcut dovada că lumina este alcătuită din particule (descoperire ulterior întregită de constatarea că lumina este alcătuită și din unde, iar mai târziu că ea se definește ca o dualitate corpuscul-undă). Și, încă, a creat modelul prim al telescoapelor de astăzi.
În 1687, aceeași minte strălucită - preocupată de misterele atracției exercitate de Pământ asupra obiectelor lumii înconjurătoare, de fascinantele traiectorii descrise de orbitele planetelor -, face evidente cele trei legi universale ale mișcării corpurilor în natură, în lucrarea Philosophiae naturalis principia mathematica („Principiile matematice ale filozofiei naturale", 1687). Pentru a izbuti asta el introduce în fizică concepte noi precum „cantitate de mișcare” (astăzi „impuls”), mărime vectorială egală cu produsul dintre masă și viteză, „inerție” (orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe sau suma forțelor care acționează asupra sa este nulă - primul principiu al mecanicii), „forță”, definind-o ca derivata impulsului în raport cu timpul (principiul al doilea al mecanicii), „acțiune și reacțiune” (când un corp acționează asupra altui corp cu o forță - numită forță de acțiune -, cel de-al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță de aceeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar  - numită forță de reacțiune - al treilea principiu al mecanicii). El folosește, de asemenea pentru prima dată, termenul latin gravitas (greutate), pentru determinarea analitică a forțelor de atracție.
Iar contribuția lui la cunoaștere continuă în domeniul matematicii cu faimosul „Binom a lui Newton” - formulă de dezvoltare a puterii sumei (a+b)- și cu inițierea conceptelor „limită”, „derivată” și „integrală”. 
Împreună cu Leibniz este fondatorul calculului diferențial și integral, cei doi descoperindu-l pe căi cu totul diferite (Leibniz preocupat de soluționarea „nedeterminărilor clasice” din matematică,  Newton pornind de la definirea vitezei și accelerației, ca variații infinitezimale de timp ale vectorilor de poziție în mișcarea mecanică).
Azi, la 285 de ani de la moartea lui Isaac Newton (savant care a revoluționat știința - cu precădere în domeniile opticii, matematicii și mecanicii) se consemnează că „a fost un renumit om de știință englez, alchimistteologmistic, matematician, fizician și astronom, președinte al Royal Society”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!