photo eb1b08bb.png

27 oct. 2013

Seducătorul şi oglinda de Valeriu GherghelUn chip seducător: magiciana Circe...


 (409x50, 5kb)


Stimulat, fireşte, şi de însemnarea precedentă, în care e vorba, printre altele, de seducţie, seducere, am recitit micul volum al lui Sören Kierkegaard (1813-1855), Jurnalul seducătorului. În definitiv, lucrarea e o re-scriere explicită a mitului lui Don Juan.

Cine este, totuşi, Don Juan (Johan, în volumul lui Kierkegaard)? Nici mai mult, dar nici mai puţin, decât individul aflat pe stadiul estetic al existenţei: individul care ignoră eticul şi religiosul (ca stadii ulterioare posibile).

Care ar fi, aşadar, însuşirile esteticului ca mod de viaţă? În primul rând, superficialitatea. Individul caută oriunde plăcerea, diversitatea, multiplul, varietatea impresiilor senzuale. El nu se implică niciodată cu tot sufletul (de parcă ar avea suflet!), rămâne mereu la suprafaţa trăirilor, la pura lor aparenţă şi exterioritate. Pentru estet, nu există profunzime.

În al doilea rând, solipsismul. Individul refuză orice comunitate, orice legătură durabilă, orice angajament, este un perfect narcisiac. În orice legătură, el se vede (numai) pe sine şi se cultivă (numai) pe sine. E un egotist sthendalian. Seduce cu o viclenie pur intelectuală, dar nu-şi finalizează operaţia sistematică de cucerire a celuilalt prin posesia prăzii. Aşa face şi Johan al lui Kierkegaard: o seduce pe Cordelia, o înşală metodic, trezeşte în ea iubirea, dar fuge înainte ca victima să-i cedeze complet. Prin urmare, estetul iubeşte actul seducerii în sine, operaţia seducţiei, dar nu e deloc interesat de finalitatea ei.

În al treilea rând, agitaţia deşartă şi lipsa de orientare. Alături de superficialitate şi egotism, estetul e şi un agitat lipsit de repere. Nu se leagă de nimic, nu reţine nimic, nu apreciază nimic decât în treacăt. E un nomad condus de senzualitate. Se plictiseşte foarte uşor, nu-şi găseşte nicăieri şi niciodată satisfacţie. Seduce, dar îşi părăseşte prada. Nu are linişte, nu deliberează, nu e responsabil.

În fine, estetul trăieşte într-o lume de suprafeţe, fiind el însuşi doar suprafaţă, într-o lume de aparenţe, fiind el însuşi doar aparenţă.

Estetul poate fi comparat cu o oglindă. De altfel, metafora aparţine lui Kierkegaard: „Şi această nefericită oglindă care are acum imaginea ei [a Cordeliei], dar n-o are şi pe ea, care nu-i poate păstra chipul în ascunzătorile ei tainice, smulgând-o vederii lumii întregi, căci nu ştie altceva decât s-o arate altora cum mi-o arată mie acum! Ce supliciu pentru un bărbat dacă ar fi în locul oglinzii! Şi cu toate acestea, nu sunt oare destui bărbaţi care au întru totul trăsăturile oglinzii? Care nu posedă nimic decât în momentul în care arată altora, care nu sesizează decât aparenţa lucrurilor, iar nu substanţa lor”. Interesant este că acest fragment a fost scris de Seducător...

Seducţia e, mă gândesc, proprie doar stadiului estetic. Cel ce seduce e, la rândul lui, sedus şi părăsit. Şi asta doar din vina lui...

Referinţe:
Sören Kierkegaard, Diapsalmata. Jurnalul seducătorului, traducere de Kjeld Jensen şi Elena Dan, Bucureşti: Editura Maşina de scris & Universal Dalsi, 1997.


Valeriu Gherghel

 (668x60, 23Kb)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!