photo eb1b08bb.png

23 nov. 2013

1644: Se publică Areopagitica de John Milton


John Milton (n. 9 decembrie 1608 – d. 8 noiembrie 1674) a fost poet englez, faimos pentru poemul epic în versuri albe Paradise Lost (Paradisul Pierdut), care reprezintă una dintre pietrele de temelie ale literaturii engleze.
Poet, eseist, dramaturg, prozator, filosof

Areopagitica, este un discurs al domnului John Milton pentru libertatea de tiparire, tinut  la Parlamentul  Angliei.. Acesta este considerat ca fiind unul dintre argumentele cele mai elocvente ale libertății presei scrise vreodată, deoarece multe dintre principiile sale exprimate formează baza pentru justificarea moderna de acest drept.

Areopagitica a fost publicat 23 noiembrie 1644. Acesta este intitulat după Areopagitikos ( greacă : Ἀρεοπαγιτικός ) , un discurs scris de un  orator atenian Isocrates în secolul al 5-lea î.Hr. . Areopagitica este plin de referințe biblice și clasice, pe care Milton le folosește pentru a întări argumentul său.

File:Areopagitica bridwell.jpg


John Milton – Areopagitică 

Căci nu aceasta este libertatea la care putem speraca niciodată  nu apară vreo plângere în Republică – aceasta  nu aştepte nimeni în lumea asta; dar când plângerile suntascultate în libertate, judecate în profunzime şi cu repeziciune rezolvate, atunci se atinge limita supremă a libertăţii civile pe care o caută cei înţelepţi” 
Dacă v-aţi hotărât în acest fel, căci ar fi o insultă  cred  nu aţi făcut-o, nu ştiu ce m-ar mai putea reţine de la a va prezenţa un exemplu potrivit cu care  arăt atât iubirea de adevăr pe care o profesaţi în cel mai înalt grad, şi acea supremă capacitate de a judeca drept care nu obişnuieşte  fie părtinitoare la domniile voastre; judecând încă o datăacel Ordin pe care l-aţi dat pentru a reglementa tipărirea: - ca nici o carte, pamflet sau ziar,  fie de acum înainte tipărit decât dacă acela va fi întâi aprobat şi autorizat deastfel de, sau cel puţin de unul dintre aceştiaaşa cum va fi de acum înainte numit…..şi  acest Ordin nu spune nimic despre suprimarea cărţilor scandaloase, care îndeamnă larăzvrătireşi calomnioase/defăimătoare, pentru care era de fapt dorită suprimarea. În fine,  ar fi în primul rând spre descurajarea oricărei învăţăturişi oprirea adevărului, nu doar prin lipsirea de exerciţiu şi tocirea capacităţilor noastre în ceea ce ştim deja, dar prin împiedicarea şi restrângerea descoperirilor care ar putea fi mai departe făcute atât înreligie cât şi în înţelepciunea civilă.” “Nu neg, ci dimpotrivă este cea mai mare preocupare pentru Biserică şi Republică supravegheze cu atenţie cum cărţile se înjosesc ca şioamenii; şi apoi  le aresteze,  le închidă şi  le judece aspru ca pe nişte răufăcătoriCăci cărţile nu sunt lucruri absolut moarte, ci într-adevăr conţin o forţă de viaţă careeste la fel de activă ca şi sufletul ale cărui progenituri suntba nu, ele păstrează ca într-o fiolă efectul şi esenţa cea mai pură a acelui intelect viu care le-a hrănitŞtiu sunt la fel de vii şi la fel de puternic producătoareca dinţii balaurului din povesteşi dacă seminţele lor zboară în sus şi în jos, pot  răsară oameni înarmaţiŞi totuşi, pe dealtă partedacă nu se umblă cu grijă, este cam la fel de bine  omorî un om ca şi  omorî o carte; cine omoară un om omoară o creatură cu raţiune, imaginea lui Dumnezeu; dar celcare distruge o carte bunăomoară raţiunea însăşiomoară imaginea lui Dzeu ca şi cum ar lovi în ochi.” “Dar ca nu cumva  fiu condamnat  introduc licenţa/autorizaţiaîn timp ce  opun licenţei, nu voi refuza efortul de a trece prin atât de multa istorie, cât îmi va trebui   arăt ceea ce s-a făcut de republici antice şi renumite împotriva acesteidezordini, până în momentul în care acest proiect de licenţiere s-a strecurat de la Inchiziţie, a fost prins de prelaţii noştrişi i-a prins şi pe unii dintre prezbiterieni.” “ÎnAtena, unde cărţile şi spiritele erau mai ocupate decât în orice altă parte a Greciei, găsesc doar două tipuri de scrieri pe care magistraţii au avut grijă  le observe; fie acelea blasfemiatoare şi atee, fie calomniatoare.
[…]. 
Pentru a completa măsura de încălcare/violare, ultima lor invenţie a fost  comande/sorocească ca nici o carte, nici un pamflet, sau ziar  nu fie tipărite (ca şi cum St Petru le-arfi lăsat prin testament, din Paradis, şi cheia presei) fără aprobarea sau autorizarea de către mâinile a doi sau trei călugări căpcăuni
Dionysius Alexandrinus era pe la anul 240 o persoană de renume în Biserica pentru pietate şi învăţăturăcare se obişnuise  se pretindă împotriva ereticilor, fiind un foarte buncunoscător al cărţilor lor; până când un anumit preot i-a arătat cu multă scrupulozitate conştiinţei sale, cum îndrăzneşte  se aventureze între acele volume denigratoare. Ireproşabilul om, nedorind  ofenseze, a căzut într-o nouă dezbatere cu sine însuşi despre ceea ce trebuia gânditcând dintr-o dată o viziune trimisă de Dumnezeu, (propria luiepistolă o afirmă cu tărie) i-a confirmat în aceste cuvinteCITEŞTE ORICE CARTE AR VENI ÎN MÂINILE TALE, PENTRU  TU EŞTI DESTUL ŞI CA  JUDECI DREPT ŞI CA  EXAMINEZI FIECAREPROBLEMĂ
La această revelaţie a consimţit imediatdupă cum mărturiseşte, pentru  era corespunzătoare aceleia a Apostolului Tesalonienilor, DOVEDEŞTE TOTUL, APLICĂ DOAR CEEA CE ESTE BUN. Şiar fi putut  adauge o altă zicere remarcabilă a aceluiaşi autor: PENTRU OMUL PUR, TOATE LUCRURILE SUNT PURE; nu numai hrană şi băutură, dar toate felurile de cunoaştere, fie bunesau rele; cunoaşterea nu poate pângărişi nici cărţiledacă voinţa şi conştiinţa nu sunt deja pângăriteCarnea proastă nu va putea  fie o hrană bună nici în cea mai sănătoasăfiertură; ar aici este deosebirea de cărţile rele, pentru  ele îi ajută în multe privinţe unui cititor. "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!