photo eb1b08bb.png

24 nov. 2013

Briciul lui Baruch Spinoza de Valeriu GherghelThe Conversion of St Paul - Caravaggio 

Muzică Sacră din Evul Mediu

Nu numai Willliam Ockham a folosit briciul, dar şi Spinoza (1632-1677) în Tratatul teologico-politic. Să vedem în ce chip.

În mintea lui Baruch Spinoza s-a făcut lumină, cînd a observat că Scriptura poate fi privită nu doar ca depozit al unui adevăr revelat, care rămîne, totuşi, exterior textului, ci pur şi simplu ca text dotat cu o anume semnificaţie. Prin urmare, nu relaţia dintre text şi adevăr este definitorie şi elocventă pentru scrierea sacră, constată Spinoza, ci relaţia mai intimă dintre un text anume şi semnificaţia sa. Sigur, semnificaţia nu fusese exclusă de nici un teolog medieval. Dimpotrivă. Dar ea fusese mereu confundată cu adevărul. Dante, la capătul Evului Mediu, vorbeşte, în legătură cu sacra pagina, dar şi cu textul profan, de polisemie şi atribuie oricărui enunţ sau verset din Biblie cel puţin patru sensuri. Unii exegeţi stabilesc chiar mai multe (ajung, uneori, pînă la nouă). Dintre toate, cel alegoric este sensul adevărat, propriu-zis.

De aceea exegeza medievală priveşte ca prioritar raportul textului cu o posibilă rostire adevărată, care s-a fixat numai cu aproximaţie în enunţurile Scripturii. Enunţul e polisemic pentru că e imperfect, prin raport cu un adevăr divin, care îl depăşeşte. Aşadar, polisemia provine din faptul că orice transcriere profetică a discursului divin e carentă (şi Spinoza tocmai asta arată amănunţit), din pricină că enunţarea iniţială este obligatoriu mai bogată decît enunţurile în care s-a convertit. Dumnezeu a vorbit prin profeţi, s-a ”acomodat”, cu toate consecinţele ce decurg de aici: o exprimare particulară, imagini particulare, un adevăr restrîns etc. Dacă textul ar cuprinde însuşi discursul lui Dumnezeu, el ar fi clar. Nu l-a putut însă cuprinde… Polisemia este, mult timp, păcatul originar al textului consemnat de Moise și profeți, însuşirea lui definitorie. Deşi chiar ea îl constituie, îi caracterizează statutul, îi oferă nobleţea şi adîncimea. Textul se precizează ca atare prin apelul la un reper din afară, doar presupus (adevărul divin), prin apelul la un grandios text virtual. Reforma exegetică întreprinsă de Spinoza constă în definirea textului prin numirea unui termen interior , imanent (şi prin îndreptarea atenţiei spre acest factor intrinsec), ca reflex al literei, aşadar, şi nu ca reflex al adevărului. Pînă la Spinoza, exegeții consideră că Biblia consemnează, întîi de toate, o istorie reală sau, mai precis, o variantă a acestei istorii.

Dacă naratorul ar fi fost Dumnezeu, istoria relatată s-ar suprapune cu adevărul, sensul literal ar fi totuna cu sensul istoric. Iar sensul spiritual ar decurge nemijlocit din cel literal. Dar pentru că e narată de Moise, de profeţi (adică de oameni imprefecţi), istoria trebuie mereu reconstituită. Sensul literal se contrazice adesea. Sensul istoric e ambiguu. Adevărul nu e formulabil. Exegetul trebuie să rezolve contradicţiile, să reconstituie, în litera lui, un un text absent. 


Valeriu Gherghel

 (105x51, 4KB)
filosofiatis

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!