photo eb1b08bb.png

28 nov. 2013

Cămara lui Paul Valéry de Valeriu Gherghel

Salvador Dali "Face and fruit dish"
Coloană sonoră "Sherlock Holmes"
ES Posthumus 


 (175x70, 6KB)

Romanul poliţist solicită, în principiu, resursele de inteligenţă ale cititorului. Se presupune că autorul îi oferă tot ceea ce e necesar pentru a desluşi investigaţia detectivului şi a ajunge la o concluzie proprie: x e făptaşul. Şi, în unele cazuri măcar, cititorul ar trebui să ghicească mai repede decît detectivul cine este făptaşul. Dar nu se întîmplă niciodată aşa. Dacă nu greşesc, acelaşi perfid autor face tot posibilul pentru a tulbura mersul cercetării, reconstituirea crimei (sau a şirului de crime, dacă avem de a face cu un serialkiller). Pentru acest cuvînt, cititorul e copleşit de amănunte irelevante, de mărturii închipuite, de adevăruri parţiale şi ajunge, adesea, la un rezultat greşit. Abia ultima pagină, ultimul rînd îl iluminează. Aşadar, dacă nu ar exista vigilenţa, ingeniozitatea şi logica rece ale unui Hercule Poirot, ale părintelui Brown, ale lui Sherlock Holmes, odiosul criminal ar rămîne pentru totdeauna nepedepsit şi s-ar bucura de roadele abjecte ale nelegiuirii lui. Rostul detectivului e, în primul rînd, acela de a restabili curăţenia morală a universului şi de a-l face acceptabil şi locuibil.

Se presupune, de asemenea, că filosoful e, prin însăşi esenţa lui, o fiinţă extrem de gravă, de serioasă. Filosoful - pretind comentatorii - se ocupă de esenţe, de universalii, de Idei şi mult mai puţin de lumea sensibilă, a fărădelegii şi păcatului. Filosoful nu are ochi şi urechi pentru realitate, ci doar pentru ceea ce depăşeşte realitatea şi se înscrie în lumea inteligibilă. În alte cuvinte, filosoful e un închipuit cu capul în nori, precum Thales din Milet. Povestea spune că numitul Thales s-a prăbuşit într-o groapă adîncă, fiindcă obişnuia să privească doar aştrii din văzduh. Puţin a lipsit să nu-şi curme viaţa. Şi totuşi…

Au existat filosofi importanţi, care nu au dispreţuit câtuşi de puţin genul poliţist şi nu au considerat sub demnitatea lor să citească minunatele romane ale lui Sir Arthur Conan Doyle (părintele lui Sherlock Holmes), ale doamnei Agatha Christie (creatoarea lăudărosului şi infailibilului detectiv Hercule Poirot), ale scînteietorului Gilbert Kelth Chesterton (inventatorul părintelui Brown) ori fanteziile guralivului San-Antonio (creatorul lui San-Antonio!).

Voi cita, în grabă, doar cîteva nume dintr-o mie: Jean-Paul Sartre, Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Paul Valéry, N. Steinhardt, Umberto Eco.

Aş începe cu Jean-Paul Sartre, autorul imensului tratat despre Fiinţă şi neant. Simone de Beauvoir susţine (şi nu avem temei să nu o credem) că pe vremea când facea naveta nu mai ştiu unde (la sfîrşitul anilor ’20 şi începutul anilor ‘30, Sartre îşi trecea timpul, în compartimentul unui tren plicticos, citind cu voluptate romane poliţiste.

Al doilea exemplu se referă la un ilustru profesor de metafizică şi logică, foarte afecţionat de pătimaşii epocii interbelice. Mă refer, desigur, la versatilul Nae Ionescu. La moartea “diabolicului” profesor de metafizică (cel puţin aceasta a fost impresia lui Mihail Sebastian, dar şi a altora, a patriarhului Miron Cristea, de pildă), pe masa lui de lucru a defunctului, Mircea Vulcănescu a recunoscut cu pioasă tulburare, printre teancuri de ziare şi fotografii cu Maruca Cantacuzino, “cîteva fascicule dintr-un roman poliţist”.

L-aş menţiona, în fine, pe eseistul şi poetul Paul Valéry. Scriitorul care l-a inventat pe Monsieur Teste, avea obiceiul să lipsească perioade considerabile de acasă, spre disperarea soţiei şi îngrijorarea admiratorilor. Abia la moartea lui Valéry, s-a descoperit adevărul. Un adevăr mult mai simplu decît părea. Paul Valéry închiriase fără ştirea celor din jur un soi de cămară ferită de văzul curioşilor. Raţiunea acestei cheltuieli (extrabugetare) era, pur şi simplu, acela de a citi în linişte, nederanjat de intruşi şi nepoftiţi, sutele de cărţi poliţiste, care căptuşeau pînă la tavan pereţii cămării. Nici vorbă de întîlniri ilicite ori de nopţi bahice

Morala acestui articol este, desigur, următoarea: nu neglijaţi din filosofică trufie astfel de cărţi folositoare de suflet! Măcar în pauza dintre două raţionamente întortocheate!

Valeriu Gherghel

Tube_Elements04 (198x187, 25Kb)

filosofiatis


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!