photo eb1b08bb.png

18 nov. 2013

Intitulări de Valeriu Gherghel (505x20, 2Kb)

Nu ştiu dacă un titlu bun poate vinde o carte proastă şi nici dacă un titlu prost conduce neapărat la efectul opus, dezastruos pentru autor. Mi se pare limpede însă că astăzi titlul se adresează în primul rînd pieţii şi că decurge din complicata ei funcţionare, peste care tronează ca un simbol secular mîna invizibilă a sorţii. Într-o lume tot mai grăbită şi în care cărţile nu mai au, poate, importanţa de altădată, vizibilitatea lor depinde, în mare măsură, de titlu. El, titlul, trebuie să frapeze, să surprindă, să fie pata stacojie pe ţesătura fracului imaculat, să atragă privirile tot mai obosite ale cititorului post-modern, să-i corecteze fatala cecitate, să-l smulgă din plictis. Nu e obligatoriu ca titlul să fie sonor, grandilocvent. E suficientă, în schimb, însuşirea lui de a se desemna limpede pe un fundal cenuşiu (pe masa buchinistului ori în fereastra librăriei) şi de a se insinua în memoria privitorului.

Din pricini evidente, titlul poate recurge la virtuţile oximoronului (deşi, în acest caz, devine oarecum previzibil) şi la puterea acestuia de a uimi, ca rezultat al coliziunii brutale a termenilor asociaţi. Dar mai potrivită, am impresia, este punerea laolaltă a unor noţiuni din genuri diferite, care nu au, la o primă privire, nici un element comun, nici o legătură. Călugărul şi moartea, ca să dau un exemplu, constituie titlul unei cărţi de Cristian Bădiliţă, care prezintă atitudinea faţă de moarte a cîtorva pustnici creştini, de la începuturile vieţii monastice. Titlul confruntă pe căutătorul vieţii veşnice cu faptul de neocolit al morţii şi ideea de izbîndă asupra necesităţii oarbe cu iluzia orbitoare a acestei izbînzi: moartea pare a triumfa întotdeauna, chiar cînd monahul crede că a expulzat-o definitiv, prin serenitate, din suavul lui univers. Pînă şi călugărul trebuie să se încline în faţa morţii, chiar dacă pretinde a avea o “tehnică” de îmblînzire a ei, sugerează titlul cărţii. Alteori, distanţa dintre termeni e şi mai mare. Julien Green şi strămătuşa mea (titlul unui volum de eseuri semnat de Nicolae Manolescu) reprezintă o astfel de asociere care mizează tocmai pe (aparent) uriaşa distanţă dintre termenii corelaţi. Din indiferenţa genurilor se iscă şi efectul uşor umoristic. Ce pot avea în comun autorul romanului Varuna, al celebrului jurnal şi strămătuşa (devenită legendară, altminteri) a venerabilului critic literar? Nu multe lucruri, pesemne. Dar, cu siguranţă, însuşi faptul că stau alături, în spaţiul strîmt al aceluiaşi titlu, privindu-l semnificativ pe cititor, ca două personaje dintr-o piesă gîndită de Eugen Ionesco, care constată cu surprindere că locuiesc la acelaşi număr, au aceleaşi tabieturi, aceleaşi obsesii, şi se trezesc din reverie la aceeaşi oră din zi sau din noapte. Pe un principiu similar se sprijină şi titlul cărţii  lui Alexandru Călinescu: Adriana şi Europa (Polirom, 2004). Între Adriana (care Adriana?) şi Europa (care Europă?; ”nu voiu, stimabile, să ştiu de Europa dumitale”, perorează Caţavencu!) există, cu siguranţă, o afinitate secretă şi imemorială, care se face evidentă abia prin conjugarea lor amuzantă, într-un titlu pus deasupra unui volum. Şi, mai cu seamă, prin lectura amănunţită a volumului cu pricina şi a eseului titular. Abia citindu-l, afli răspunsul. În treacăt fie spus, nu ignor cîtuşi de puţin marţialul titlu Ficţiune şi infanterie, propus unei cărţi de către unul dintre cei mai impozanţi prozatori actuali. Şi nici toate celelalte titluri, celebre, care conjugă iubirea şi intriga, roşul şi negrul, războiul şi pacea sau pe filosoful Kant şi pe straniul ornitorinc.

Cînd spuneam că un titlu poate bîntui memoria celor care-l citesc făceam aluzie, mai degrabă, la titlul parodic, corectiv, tot mai frecvent de la o vreme. De data asta, titlul devine atractiv nu printr-o conjuncţie lautréamontiană de termeni neaşteptaţi, ci prin re-scrierea unor sintagme mai mult sau mai puţin obsedante, pe care le oferă universul foarte încăpător al ficţiunii literare. Cînd nu este de-a dreptul un citat, precum Numele trandafirului al lui Umberto Eco (“stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”), care repetă întocmai o formulă dintr-un hexametru latin, compus în secolul al XII-lea (amintit şi de Huizinga în cartea sa despre Evul Mediu), titlul reformulează, într-un scop adeseori ironic, un nume precedent ori o altă enunţare ilustră, apreciate unanim.

Afinităţi selective şi, mai apoi, Afinităţi efective, titlurile unor prea-iscusite cărţi semnate de poetul Şerban Foarţă, reprezintă, în acest articol, ultimele exemple pe care le ofer. De data aceasta, cvasi-ineditul titlului şi trimiterea ingenioasă la trecut au finalitatea de a-l flata pe cititorul care ştie deja că prin anii 1808-1809, Goethe a scris un roman intitulat Afinităţi elective, după ce publicase mai devreme, în 1774, Suferinţele tînărului Werther, povestire cu un final precipitat, care a indus o epidemie de sinucideri în rîndul doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, pe motivul unei necorelări în amor între parteneri şi al unei afinităţi de sentimente, care nu are puterea de a se confirma în real… 


Valeriu Gherghel (505x20, 2Kb)
Filosofiatis

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!