photo eb1b08bb.png

26 nov. 2013

O fotografie veche de 14 ani Valeriu Gherghel


49950059_065 (385x20, 1 Kb)

Nu despre fotografii mi-am propus să scriu, dar voi începe şi voi termina poate cu ele. Nu deţin fotografii, pentru că nu deţin o experienţă de viaţă spectaculoasă. N-am fost în pampas, nu am vizitat piramidele, nu m-am plimbat pe Marele Zid chinezesc, nu mi-am luat ceaiul într-un templu buddhist din Japonia. Deşi mi-ar fi plăcut să fi fost în toate aceste locuri deodată şi în multe altele. Să am, cu alte cuvinte, viaţa agitată a unui Malraux. N-a fost să fie. M-a atras mai mult tihna. Iar tihna nu se lasă imortalizată. Sau, dacă se lasă, permite numai instantanee lipsite de orice semnificaţie.

O credinţă generală susţine că tihna, plictisul şi lehamitea nu se cuvin (şi nici nu pot fi) fotografiate. M-am conformat cu plăcere acestei venerabile credinţe. Aşa se explică faptul că nu am fotografii. Cînd mi s-a cerut una, pe vremuri, de către amicul meu omnilateral, Liviu Antonesei, pentru mensualul cultural Timpul, unde Antonesei era, simultan, director general, director executiv, director artistic şi, în fine, deasupra lui însuşi, situat deja într-o binevoitoare postumitate contemporană cu noi, director onorific, n-am putut să-i aduc decît o fotografie îngălbenită, veche de 14 ani, din liceu. Toţi colaboratorii revistei veniseră cu fotografii semnificative. Mie destinul îmi jucase un renghi. Nu avusesem ce imortaliza, cum se zice. Poza mea a trezit, n-aş putea spune foarte precis de ce, deşi bănuiesc, un zîmbet unanim. Era, probabil, o fotografie nesemnificativă. Din cadrul ei, un individ stînjenit şi imberb privea ţeapăn în viitor. Iar acest viitor nu se vădea foarte luminos, în pofida tuturor asigurărilor. Fundalul cenuşiu, de studio, legitima această modestă certitudine privată. Fotografia de care vorbesc nu e o închipuire personală. Dacă nu s-a voalat deja, ea există în colecţia revistei, trezind şi astăzi acelaşi surîs caritabil eventualului cercetător. Nu-i port pică.

În fond, nu oricui îi este dat să se întîlnească la fiece colţ de stradă cu Destinul. Eu îl aştept încă. Atunci cînd va catadicsi să-mi facă vreun semn, voi aduce şi fotograful la această solemnă întîlnire cu aspect de teofanie. Va rezulta negreşit un instantaneu extrem de semnificativ. Nu-mi pierd nădejdea. Într-un colţ, dar obligatoriu în planul secund, va putea fi întrezărit şi chipul sever al vreunui Dumnezeu furios. Şi pe bună dreptate. 

O fotografie devine semnificativă în două sau trei feluri: prin persoana reprezentată, prin fundal, sau prin combinaţia inteligentă a primelor două. La rîndu-i, persoana din fotografie devine semnificativă tot în două sau trei feluri: prin ea însăşi, prin accesorii sau prin combinaţia dintre ea însăşi şi accesorii. Poetul devine semnificativ prin chipul hirsut, de ascet tuberculos. Criticul literar şi dramaturgul, prin pipa fumegîndă, vîrîtă adînc între buze. Preotul, prin crucea engolpion, în care se află o fărîmă din moaştele sfîntului Ioan Botezătorul, mandibula sau premolarul. Mel C, printr-un dinte îmbrăcat. Doamnele din epoca victoriană, prin crinolină. Domnii din la belle époque, prin ţilindru. Sir Winston Leonard Spencer Churchill, prin trabuc. Sir (?) George Bernard Shaw, prin longevitate (1856-1950). Theodor Josef Konrad Korzeniowski, cunoscut şi ca Joseph Conrad, autorul povestirii Heart of Darkness (Inima tenebrelor), una dintre cele mai frumoase naraţiuni care s-au scris în secolul trecut, prin faptul că nu a fost Sir. Cei mai mulţi dintre noi, prin nimic. N-am cunoscut deocamdată pe nimeni care să fi fost semnificativ prin el însuşi. Cu o excepţie pe care nu e locul să o comentez. E, de altfel, firesc. Spre a fi remarcat şi a deveni semnificativ, pînă şi un diamant de 186 de carate, precum Koh I Noor, a trebuit să fie montat într-o coroană şi purtat deasupra unui creştet de monarh. Altfel, nu ar însemna mare lucru. Semnificaţia lui se sprijină pe o tradiţie şi pe întîlnirea mai mult sau mai puţin fortuită dintre un pumnal şi o existenţă inutilă. Şi, mai ales, pe repetarea acestei sîngeroase coincidenţe.

Voi spune acum cîteva cuvinte şi despre fundal. Într-o fotografie oarecare, pentru a sublinia vigoarea unui intelect şi o complicaţie cerebrală fără egal, se foloseşte, de obicei, un perete de cărţi. Volumele se cuvin aranjate geometric, după mărime (in-octavo, in-quarto, in-folio etc.) şi culoare. Numele autorilor, altfel perfect indiferente, e bine să fie cît mai vizibile, formînd un soi de alai respectuos pentru insul fotografiat. Nu trebuie să lipsească: Freud, Mommsen, Jung şi Jérome Carcopino. Se interzic: Arthur Conan Doyle, G.K. Chesterton, Agatha Christie, nume care dau impresia de frivolitate şi chiar de un vag spirit frondeur. Încastrat în acest fundal lugubru, se recomandă ca subiectul să ţină în mîna dreaptă un volum întredeschis, iar în deschizătură un deget. Gestul sugerează o legătură mistică şi aproape erotică între protagonist şi fundal. Dinspre individ se va îndrepta către noi o privire cît mai insolentă. Pe cît de insolentă, tot pe atîta de semnificativă. 

Voisem, de fapt, să scriu tocmai despre aceste cărţi din fundal. Nu mai am timp. O voi face cu alt prilej. Dacă universul e, în realitate, o imensă bibliotecă, nu există pentru biografia noastră decît acest fundal înspăimîntător. 

 [din volumul Porunca lui rabbi Akiba]

 Valeriu Gherghel 

 (58x58, 3 kb)


filosofiatis

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!