photo eb1b08bb.png

15 dec. 2013

LECTURI DE DUMINICĂ de Alexe Rau


Prima ediţie a antologiei “Amintiri despre Caragiale” alcătuită şi îngrijită de Ştefan Cazimir a apărut în 1972.Recenziile apărute în momentul apariţiei cărţii şi după au reliefat atât meritele cât şi neajunsurile ei.Bineinţeles că unii din autorii care s-au dat cu părerea despre volum, au fost elogioşi, unii cu asupra de măsură.Alţii, au stăruit îndelung asupra unor momente neguroase din viaţa lui Caragiale, dare ele, totuşi, se referă la Caragiale şi nu la cartea de amintiri despre el.O a treia categorie de recenzii sunt clasate de alcătuitor la categoria “rezerve”.

Una din ele aparţine lui Florin Mihăilescu.În articolul său “Caragiale ca spectacol uman”, publicat în “Viaţa românescă”, nr 2 din 1976, el spune: „Între spectacolul uman, aşa de cuceritor, şi spectacolul artei există totuşi un hiatus pe care perspectiva biografică nu-l poate umple în nici un fel. Memorialiştii oricât de intimi n-au smuls şi nici n-ar fi putut smulge fenomenului caragialian mai
mult decât ne-a dezvăluit el însuşi în operă. [...] Citim Amintirile despre Caragiale urmărind captivaţi spectacolul omului, dar cum anume viaţa s-a transformat în artă nu ne putem lămuri, pentru că nici un observator n-a putut contempla puntea care uneşte, dar care şi desparte cele două lumi. Secretul îl deţinea numai Caragiale, care ştia că între ele similitudinea e numai aparentă.“Valeriu Cristea notează că “Dintre nenumăratele farse ale scriitorului, pe care memorialiştii săi se întrec să le relateze cu o plăcere cam puerilă, una singură le-a scăpat; întâmplător
cea mai reuşită: aceea de a nu li se fi dezvăluit. Citind volumul recent apărut, acel ceva esenţial pe care-l căutam nu se lasă descoperit. Prin amintirile contemporanilor săi, autorul Scrisorii pierdute
trece neexplicat, învăluit într-o familiaritate înşelătoare”.
Cincinat Pavelescu a pus punctual acelor dezbateri, subliniind între altele că nimeni nu ar putea să distingă ce e adevăr şi ce-i fabulă în amintirile din această antologie.”Legenda l-a pândit pe Cara- giale încă din timpul vieţii lui şi nu-l slăbeşte nici în eternitate”.

Alcătuitorul Cazimir a ţinut cont de obiecţiile pertinente şi a îmbunătăţit ediţia actuală a Amintirilor despre Caragiale, carte apărută relativ recent la Humanitas, ediţie care este îmbogăţită cu contribuţia a încă cinci memorialişti (Ion Agârbiceanu, Marius Bunescu,C.I. Nottara, Radu D. Rosetti, Vintilă Russu Şirianu).Sunt corectate în note unele erori nesemnalate în versiunea precedentă şi este restabilită integritatea unor pasaje amputate anterior de cenzură.

Dar noutatea principală o comstituie înţelegerea îmbogăţită şi precizată a fenomenului Caragiale de către alcătuitor.El scrie acum în preafaţa la această ediţie că „Strângerea laolaltă a celor mai însemnate mărturii despre Caragiale aşază într-o lumină puternică trăsătura lui suverană: înţelegerea vieţii ca un spectacol perpetuu, conceput, regizat şi jucat de el însuşi. Ceea ce reţin cu precădere memorialiştii sunt fragmente ale acestei reprezentaţii. Ceea ce nu omite nici unul din portrete este imaginea omului-spectacol”. Şi mai spune dl Zamfir că Ion.L.Caragiale este un om de ştiinţă sui generic, el “coboară în mijlocul fenomenelor, spre a le stimula desfăşurarea prin procedee adecvate. Spectatorul neutru lasă locul regizorului, transformându-i pe ceilalţi în actori fără voie”.

“ÎI prinde sau nu-l prinde – iată două expresiuni populare româneşti foarte ciudate, în cari încape tot înţelesul frumosului: în ele se cuprinde tot ce poate cineva spune asupra artei, asupra talentului şi stilului.“, nota Caragiale . Aplicată lui însuşi în exerciţiul curent al vieţii, această unitate de măsură duce la concluzia că-l „prindeau“ toate rolurile, şi poate încă vreunul pe deasupra. Amintirile despre dramaturg sunt pline de referinţe privitoare la adevărul spus de Zamfir la inceputul prefeţei sale, anume că “ Literatura română nu cunoaşte autor a cărui prezenţă fizică în mijlocul contem po -
ranilor să fi fost pătrunsă mai viu de atmosfera creaţiei sale, autor la care, între spaţiul manifestării curente şi acela al ficţiunii, să se arcuiască punţi mai numeroase ca la Caragiale”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!