photo eb1b08bb.png

12 dec. 2013

Litera stacojie (eseu revizuit) de Valeriu Gherghel (505x20, 2Kb)

Mi s-a întîmplat să citesc doar cu mintea, fără a mă putea implica afectiv în nici un fel, chiar Litera stacojie, romanul lui Hawthorne, la care făcusem, imprudent, aluzie. Cînd l-am citit prima dată, cu mai bine de treizeci de ani în urmă, îmi aminteam că-mi plăcuse. Ţineam minte vag însă cauza acestei plăceri. Mi-am propus să verific. Şi am purces, într-o pauză, să-l recitesc. Dezamăgire cruntă! Nu numai că nu resimţeam nici cea mai mică plăcere, dar lectura devenea, prin retorica desuetă a paginilor, prin aglomerarea meticuloasă de poncife, imposibilă. Nimic nu mă împingea să o continuu. Postulatele lumii descrise de Nathaniel Hawthorne îmi erau străine. Refuzam viziunea puritană a destinului înţeles ca o stihie implacabilă. Nu aveam compătimire pentru pasivitatea cu care-l accepta Hester Prynne. Mai mult, intriga devenea atît de puţin verosimilă, încît lectura mi s-a părut, pentru o clipă, un eroism inutil. La ce bun să mai citesc?
    
Şi fiindcă riscam să renunţ (tocmai din lipsă de plăcere) şi să încerc ruşinea de a accepta, atît de curînd, viziunea despre lectură pe care o denunţasem cu o vervă suspectă mai demult, am recurs la un pretext. Am procedat precum Lectorul Model al lui Eco, care nu are nici o legătură, după cîte am înţeles din această împrejurare, cu cititorul real. Şi anume, înaintea fiecărui moment al intrigii, cînd se fac opţiunile (se va autodenunţa pastorul Dimmesdale pentru păcatul lui sau nu?), înainte de a o citi pe aceea a lui Hawthorne, încercam s-o ghicesc. Mă opream în faţa fiecărui pasaj şi căutam să descopăr pe cont propriu urmarea. Ce-a gîndit scriitorul? Pentru ce soluţie va opta? Desprins astfel de universul foarte sumbru al cărţii, calculam.
    
Lectura a luat, astfel, aspectul unei partide de şah: autorul devenise adversarul meu. Nu l-am mai crezut pe cuvînt. I-am pus la îndoială toate aluziile. Am încercat să-i anticipez mişcările. I-am dejucat, pas cu pas, tentativele de a mă duce în eroare. Am eliminat surpriza. Cu mult înainte de sfîrşit, am făcut supoziţii în legătură cu sfîrşitul. Dar nu doar cu sfîrşitul. Intram la bănuieli dacă eroina (sărmana Hester, care e obligată să poarte pe veşmînt semnul stacojiu, atît de infamant, A de la adulteress) devenea prea fericită. O astfel de fericire nu e făcută să dureze, îmi spuneam. Autorul pregăteşte ceva. Şi constatam, de îndată, că avusesem dreptate. Hawthorne tocmai pe asta mizase. Ciudat, abia ca exerciţiu anticipativ, lectura m-a  prins şi am putut-o duce pînă la capăt. Satisfacţia mea, absolut minoră, era să nu-l las cu nici un chip pe Nathaniel Hawthorne să mă înşele. Mărturisesc fără nici o vanitate, n-a reuşit. La pagina 217 (se poate verifica şi acum), eu notasem deja finalul, care e consemnat de scriitor abia la pagina 251. N-am greşit. Pastorul Arthur Dimmesdale, cu nervii slăbiţi, îşi mărturiseşte, înainte de a muri, în public, păcatul. El a sedus-o pe Hester. El e tatăl copilului. El trebuie să răspundă pentru această faptă. În final, am fost obligat să mă întreb: ce mai înseamnă lectura, dacă refuzi (sau nu mai poţi) să te pierzi în labirintul ficţiunii? Ce mai înseamnă lectura, cînd nu-l mai crezi pe cuvînt pe autor?
   
Din fericire, rareori citim astfel. De obicei, ne ferim să anticipăm desfăşurarea evenimentelor şi deznodămîntul. Ne lăsăm cu bună ştiinţă în voia iluziei şi nu ne place să aflăm de la altcineva cum se termină o scenă sau alta. Eu am făcut pe dos, pentru că altfel mi-ar fost cu neputinţă să citesc mai departe. Am denunţat vechea alianţă, pactul care există de obicei între autor şi cititor. Unul îşi propune explicit să mintă; celălalt acceptă, cu bună ştiinţă, să fie minţit. Am renunţat la orice complicitate şi am devenit suspicios. N-aş putea spune, totuşi, că lectura n-a mai fost însoţită de vreo plăcere, doar că plăcerea avea o altă sorginte şi era de o altă esenţă.
    
Există, mai întîi, plăcerea de a crede în ceea ce ţi se spune, de a fi minţit, de a accepta pasiv iluzia în care eşti chemat. Această plăcere o resimţisem odinioară. Există, în al doilea rînd, plăcerea de a te opune cu orice preţ tentativelor autorului de a te minţi. Şi, în al treilea rînd, există plăcerea de a constata cinstit, la sfîrşitul lecturii, că autorul a fost mai dibaci decît tine şi că, în pofida tuturor măsurilor de siguranţă, te-a înşelat. Nu a fost, totuşi, cazul lui Nathaniel Hawthorne. Fiecare dintre aceste specii de plăcere îşi are publicul său. Nelăsîndu-mă cu nici un preţ minţit, eu am ales o specie diferită, o voluptate rece. Cînd am închis cartea, mi-am constatat izbînda. Aşa am făcut la a doua lectură.
    
Mă întreb, cu toate acestea, care dintre speciile plăcerii e preferabilă. Îmi vine greu s-o aleg pe ultima.

Valeriu Gherghel (505x20, 2Kb)
filosofiatis

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!