photo eb1b08bb.png

18 dec. 2013

Mîndrie şi prejudecată de Valeriu Gherghel

Dante Alighieri “Divine Comedy” illustrated by Salvador Dali
Music Ispired By Dante Alighieri's Poem

 (141x8, 1Kb)     (141x8, 1Kb)
S-a vădit cu ocazia zilei naţionale - nici nu se putea moment mai potrivit! – că românii, în proporţie de 99, 99 la sută, sînt mîndri de România. Aşa spune un sondaj festiv. În opinia mea, întrebarea sondajului (eşti mîndru de România?) nu e una corectă, din motive logice şi filosofice. Nu poţi fi mîndru decît de lucrurile care depind de tine, de vrerea ta, de bunăvoinţa ta. Altfel spus, nu poţi fi mîndru decît de lucrurile şi faptele pe care le poţi alege, pe care le poţi refuza ori accepta. De celelalte, cele mai multe de altfel, nu poţi fi nici mîndru, nici ruşinat, nici indignat, nici înduioşat. Întrebarea e, ca atare, lipsită de sens.

Pentru a ne da seama de absudul ei, o putem compara cu întrebări asemănătoare, a căror lipsă de sens sare în ochi. Ce poţi răspunde la o întrebare precum aceasta: eşti mîndru că ai doi plămîni, o inimă, un esofag şi un intestin subţire, lung de cîţiva metri? Dar la întrebarea: eşti mîndru că porţi pantofi numărul 40, că ai 1m, 70 înălţime şi 56 de kilograme? Sau, în fine, la întrebarea: eşti mîndru că astăzi e frig afară, că a nins astă noapte şi că norii sînt purtaţi pe cer de la nord la sud? Cel care ar răspunde pozitiv sau negativ la astfel de întrebări s-ar pune într-o situaţie ridicolă. Nu poţi spune că eşti mîndru că se anunţă pe Marea Neagră o furtună. Nu poţi spune că eşti mîndru că Bahluiul a îngheţat.

Prin urmare, lucrurile se împart (ca în filosofia stoicilor) în două categorii: lucruri contingente, care depind de tine, pe care le poţi modifica, pe care le poţi anula şi lucruri necesare, imuabile, inevitabile, care nu stau nici în voinţa, nici în putinţa ta. Eu nu sînt deloc mîndru acum că am o temperatură de 37 de grade. Nici nu mi-e ruşine de asta. Dar pot fi mîndru, să zicem, de ajutorul pe care îl dau unui prieten în nevoie, de cutare eseu scris de mine întro zi inspirată sau de vorba bună spusă cîndva unui bolnav.

România e o realitate care face parte, pentru români, pentru Domniile Voastre, pentru mine, din categoria “lucrurilor” inevitabile, a celor pe care nu le-am ales, fiindcă nu ne-am ales nici data, nici locul naşterii, nici părinţii, nici numele, nici sexul, nici culoarea pielii. Că vrem, că nu vrem, România e un dat. La existenţa acestor lucruri noi nu avem nici o contribuţie. Nu le putem evita. Şi nu ne putem mîndri (dar nici ruşina) cu datele din buletin oricare ar fi acestea. Poţi fugi din România, dar nu te poţi separa de România, chiar dacă te-ai mutat în Canada.

De la E. M. Cioran încoace, e la modă ceea ce nemţii numesc Selbsthass, ura de sine. Tînărul Cioran era disperat nevoie mare că România nu are populaţia Chinei, suprafaţa Rusiei şi trecutul Franţei. El nu se putea împăca deloc cu nişte date naturale, altfel indiferente. Dar tot ceea ce e natural şi e dat trebuie privit, în opinia mea, cu maximă împăcare şi seninătate. Nu poţi face o obsesie din trecut, din faptul naşterii sau din locul ei precis. Aşa cum nu e bine să faci o obsesie din bătrîneţe sau din faptul morţii. Sînt pur şi simplu inevitabile. Merită cu adevărat să disperi doar de lucrurile care stau în putinţa ta. Pentru Cioran, mă gîndesc, un “obiect” de ură mai potrivit decît faptul de a fi român ar fi fost, cu siguranţă, ratarea unei metafore sau a unei vorbe de duh.

Mulţi mărturisesc (dar nu în sondajele festive!) că simt o anume ruşine (mai ales cînd merg în străinătate) pentru faptul de a fi români. Dacă tot ceea ce am spus mai sus e adevărat, ruşinea lor nu e cîtuşi de puţin justificată. Dacă am putea alege între a fi şi a nu fi român, ruşinea ar avea oarece îndeptăţire şi sens. Dar nu putem, oricît ne-am chinui. Pentru faptul de a fi român nu sînt răspunzător. Numai acolo unde poate fi vorba de răspundere, de deliberare şi alegere, numai acolo au semnificaţie plină cuvinte ca mîndrie, ruşine, stînjeneală etc.

Ni se întîmplă prea des să ne ruşinăm sau să ne trufim acolo unde nu e cazul, fiind vorba de lucruri inevitabile, şi să rămînem indiferenţi tocmai acolo unde ar trebui să ne ruşinăm: în domeniile în care lucrurile chiar depind de noi.


Valeriu Gherghel

 (141x8, 1Kb)

Mai mult aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!