photo eb1b08bb.png

16 dec. 2013

Nicolae Ghica-Budești

Nicolae Ghica-Budești (n. 22 decembrie 1869, Iași - d. 16 decembrie 1943, București) a fost un arhitect român, promotor al renașterii vechii arhitecturi românești și al afirmării specificului național, al stilului neoromânesc în arhitectură. Din 1930 a fost membru de onoare al Academiei Române. A fost și membru al Comisiei monumentelor istorice.
(1868 -1943)
Arhitect, istoric şi cercetator, iniţiatorul studiului sistematic al arhitecturii din România şi un foarte important autor de arhitectură al momentului neoromânesc. A studiat la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti (1889-1893) ca student al inginerului Anghel Saligny apoi la Ecole de Beaux Arts din Paris în atelierul lui V.A.F. Laloux. A obţinut diploma în 1901. Revenit în România începe studiul monumentelor medievale, lucrează la Comisia Monumentelor istorice şi devine în 1908, profesor la Şcoala de Arhitectură. Este autorul lucrării Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia – o serie de 4 tomuri de istoriografie de arhitectură, rezultatul unei cercetări esenţiale pentru cunoaşterea moştenirii construite din două provincii istorice ale Valahiei. A condus lucrările de restaurare la numeroase monumente medievale în cadrul direcţiei tehnice a Comisiei Monumentelor Istorice.

Istoriografia de arhitectură îl socoteşte un continuator inspirat al începuturilor marcate de personalitatea lui Ion Mincu şi, alături de colegul său de generaţie Petre Antonescu, unul din stâlpii curentului neoromânesc în arhitectura din primele decenii ale secolului 20.

Pe lângă proiectul şi construcţia Muzeului Naţional, a realizat noua aripă a Universităţii din Bucureşti (în colaborare cu A. Baucher, 1928-1930) în manieră eclectică. Lucrări foarte interesante în care dezvoltă un idiom neoromânesc compozit, adesea tratat în cărămidă aparentă cu ancadramente şi detalii de piatră, ce incorporează explicit detalii de arhitectură medievală din Moldova – Reşedinţa R. Rosetti, Casele proprii, Biserica Sf. Vasile Polonă, Institutul de Seruri şi Vaccinuri Pasteur, toate din Bucureşti, si, printre altele, o biserică la Iaşi, un liceu la Râmnicu Vâlcea, Mauzoleul lui Vasile Alecsandri la Mirceşti.

Operă


Biserica Sf. Vasile cel Mare din strada Polonă, prima biserică greco-catolică din Vechiul Regat, construită după planurile lui Ghica-Budeşti în anul 1909

După planurile arhitectului s-au construit:
Muzeul de etnografie, artă națională, artă decorativă și industrială, astăzi Muzeul Țăranului Român (în etape, între anii 1912 și 1939)

Mausoleul lui Vasile Alecsandri din Mircești

Biserica Copou din Iași

Biserica Cuțitul de Argint, București

Casa Rosetti, București

\
Resedinta arhitectului
Strada Sevastopol nr. 19, Bucuresti

A participat la lucrările de extindere ale Palatului Universității București (1912)

Publicații

Preocuparea cu vechea arhitectură românească s-a concretizat și în diverse publicații despre istoria arhitecturii din Muntenia și Oltenia:
Mânăstirea Probota (cu G. Balș), București - Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1909 (Arta românească nr. 3)
Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia. I. Înrâuririle străine de la origine pâna la Neagoe Basarab, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (BCMI) XX (1927), fasciculele 53-54, paginile 121-158
Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia. II. Vechiul stil românesc din veacul al XVI-lea, în BCMI, XXIII (1930), fasciculele 63-66
Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia. III. Veacul al XVII-Iea, în BCMI XXV (1932), fasciculele 71~74
Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia. IV. Noul stil din veacul al XVIII-lea, în BCMI, XXIX (1936), fasciculele 87-90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!