photo eb1b08bb.png

13 dec. 2013

O contribuție la angelologie de Valeriu Gherghel


Gleen Peers, Trupuri imateriale: Reprezentări bizantine ale îngerilor, traducere de Maria Yvonne Băncilă, București: Editura Nemira, 2011, 312p.

Glenn Peers este licenţiat în studii medievale al Institutului Pontifical de Studii Medievale din Toronto şi doctor în istoria artei al Johns Hopkins University (Baltimore). În prezent este profesor în cadrul Departamentului de Artă şi Istoria artei de la University of Texas at Austin, desfăşurînd totodată activităţi didactice şi în alte centre universitare. Este membru al Institute for Advanced Study, Princeton (2007 - 2008) şi visiting-professor al American School of Classical Studies at Athens (2011-2012). În afară de „Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium” (2001), Peers a redactat lucrări apreciate cu privire la caracterul liturgic al artei bizantine (Sacred Shock: Framing Visual Experience in Byzantium, 2004) şi numeroase studii pe teme precum: arta bizantină, identităţi creştine în Sicilia medievală, interacţiunea dintre creştini şi musulmani în Orientul Apropiat, filoelenismul în Renaşterea franceză, precum şi relaţia dintre lumea bizantină şi modernism.


În capitolul întîi al lucrării Trupuri imateriale... intitulat ”Probleme legate de reprezentarea îngerilor”, autorul analizează reprezentările îngerilor din primele secole creștine și din perioada bizantină timpurie. El constată că pictorii, sculptorii și mozaicarii s-au implicat doar parțial în problema naturii și identității acestor ființe. Această evitare se observă din „reprezentarea directă, discretă și antropomorfică a lor”. Artiștii au evitat să-și exprime vreo părere proprie sau o interpretare personală , ei doar încercau ca reprezentarea lor să convină cîtor mai mulți teologi. Există puține exemple în care reprezentarea permite întrevederea îndoielilor iconarilor: unul dintre ele ar fi seriile de reprezentări ce înfățișează scena Filoxeniei lui Avraam. Pictorii reprezintă cei trei bărbați ba cu aripi, ba fără. Aripile, constată Glenn Peers, au fost mereu principalul simbol de care s-au folosit artiști pentru a sugera natura acestor entități. Alte simboluri au fost culoarea și norii pentru a indica focul și vântul din care, potrivit unor pasaje din Scriptură, ar fi alcătuiți îngerii. Reprezentarea creștină a fost inspirată în mare parte din imagistica păgînă. În această ordine de idei, relevant este dialogul „Apocriticus”. Personajul păgîn afirmă că „ îngerii sunt asemănătorii întru totul zeilor”. În schimb, Macarie al Magnesiei respinge o atare legătură , negînd capacitatea artei de a reda ființe atît de transcendente și acuzînd-o că se apropie de idolatrie. Următorul capitol ”Argumente împotriva icoanelor îngerilor” tratează despre mișcarea iconoclastă, precursorii șă ideologii ei. Perspectiva teologică creată de Epifanie, Macarie, Filoxen și Sever constă în „premisa caracterului prin excelență spiritual al îngerilor”. Odată constatat acest fapt, e imposibil de admis orice mijloc material de reprezentare a unor astfel de ființe imateriale, pentru că materialul nu poate decît să profaneze spiritul și transcendența îngerilor. Din fragmentele rămase de la Epifanie și Filoxen reiese că ei consideră cazul îngerilor un corolar al ideii că Hristos nu poate fi reprezentat. Iconoclaștii credeau că „meșteșugul artiștilor duce pe o cale greșită”, fiindcă nu este pur spiritual și aste cu totul nepotrivit în tratarea naturilor transcendente. Capitolul ”Reprezentări ale îngerilor” urmărește argumentele în favoarea înfățișării îngerilor în cadrul icoanei. Dionisie Pseudo-Areopagitul e teologul cel mai cunoscut, care susține reprezentările simbolice; el afirmă că „îngerii sînt descriși în Scriptură ca o concesie făcută naturii [mărginite a] minții noastre”. Ca reacție la mișcarea iconoclastă a apărut teoria iconofilă, care susține faptul că „imaginea își poate conduce privitorul de la ceea ce este vizibil la cunoașterea a ceea ce este nevăzut, chiar dacă această cunoaștere este incompletă”. În acest context, Glenn Peers propune o incercare de abordare, foarte originală, a unor probleme similare din perioade diferite. Astfel el compară interpretarea tabloului lui Rene Magritte „Trădarea imaginilor” (de către Michel Foucault) cu problema icoanelor. Și constată asemănarea la nivelul „simbiozei dintre text și reprezentare prin negarea reciprocă”. În acest mod imaginea oferă un simbol material și nu se afirmă odată cu inscripția: „Cel care contemplă icoana unui înger este captivat de obiectul material, iar cu ajutorul culorilor și a formelor realizează pe deplin că acesta nu este un înger”. Capitolul final analizează mijloacele prin care scrierile hagiografice și legendele despre minuni, în special cea de la Chonae, descriu prezența și aparițiile Arhanghelului Mihail, poate cel mai cunoscut dintre îngeri. Examinînd legendele, Glenn Peers observă anumite similarități structurale - „legendele minunilor relevă caracterul fabulos, de forță elementară activă într-un anumit cadru natural, atribuit Arhanghelului, ceea ce îi asociază numele cu anumite locuri pentru a atrage astfel credincioșii veniți să se închine”. Drept concluzie vine ideea că reprezentările îngerilor, în legendele despre minunile lor și în imaginile materiale din icoane, exprimau dorința bizantinilor de a face aceste ființe imateriale mai abordabile, mai ușor de înțeles și mai apropiate. Astfel ei simțeau că „lumea spirituală le devenea ademenitor de apropiată”, iar inaccesibilul părea accesibil. Ar fi de adăugat, în încheiere, faptul că acest volum cuprinde o o bogată iconografie, o mulțime de reproduceri ale celor mai cunoscute icoane din lumea Răsăritului.-

 Valeriu Gherghel

Mai mult aici

Un comentariu:

  1. Hai să nu pomenim de Heine, că-i înainte, dar Hölderlin sigur s-ar întoarce în mormânt. Estetica nu face parte din lătratul câinilor sau urletul lupilor, ea are un soi de muget bovin și icnet cablin. Estetica aparține celor slabi, crucificați, martirizați, nicidecum îngerilor. Velasquez și El Greco, mai departe Goya, au reiterat acest zâmbet meschin.

    RăspundețiȘtergere

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!