photo eb1b08bb.png

3 dec. 2013

Privire estetică şi privire contemplativă de Valeriu Gherghel


După cum se ştie, estetica e o disciplină recentă. Pînă în modernitate, operele de artă nu sunt percepute ca având o funcţie artistică. Catedrala are o funcţie pur religioasă. Picturile murale zugrăvesc realităţi ale lumii de dincolo. Nimeni nu le priveşte pentru frumuseţea lor în sine. În consecinţă, comentariul de ordin pur estetic e rar.

Jean Gimpel scrie: “intelectualul medieval nu se pronunţă aproape niciodată în operele sale asupra problemelor propriu-zis estetice. Dacă vorbeşte despre ceea ce noi numim ‘artă’, o face dintr-un punct de vedere teologic şi filosofic. De ce?”.

În răspunsul său, Jean Gimpel propune mai multe ipoteze explicative. Întâi de toate, refuzul esteticului ar veni din dispreţul - mai vechi şi aproape general - faţă de munca manuală: sub acest aspect, sculptorul sau realizatorul de vitralii nu se deosebesc de zidar. Munca lor e unanim dispreţuită.

În al doilea rînd, intelectualul nu pare foarte sensibil la frumuseţea formelor. De cele mai multe ori, asemenea sfântului Bernard din Clairvaux (secolul al XII-lea, contemporan cu abatele Suger de la Saint Denis), el refuză pur şi simplu să vadă o frumuseţe de ordin prea “păgîn”, frumuseţea vizibilă a simetriei, a volumelor, a ordinei şi culorilor. Vizibilul, crede sfântul Bernard, poate deturna ochiul de la imaginea esenţială, soteriologică, de natură inteligibilă. Vizibilul există, aşadar, numai în măsura în care trimite la inteligibil. Dacă atrage privirile prea insistent asupră-şi, vizibilul trebuie repudiat.

În fine, scrie Jean Gimpel: “o statuie frumoasă, un vitraliu frumos sînt percepute intuitiv de el [de medieval] ca nişte opere complete, care îşi sînt suficiente lor şi nu mai au nevoie de nici un comentariu” [pp.89-90]. Comentariul de natură teologică e suficient: nu mai este nevoie şi de un comentariu estetic.


Referinţe
Gimpel, Jean, Constructorii goticului, în româneşte de Crişan Toescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1981, 165p.

N. A. Imaginea reproduce tabloul lui Michael Cheval, intitulat Night Quest (2000).

Valeriu Gherghel
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!