photo eb1b08bb.png

14 ian. 2014

Nomen enim verum dat definitio rerum de Valeriu Gherghel
 (291x31, 2Kb)
În Literatura europeană și Evul Mediu latin, Ernst Robert Curtius scrie, către finalul volumului, un mic articol despre ”Etimologia ca formă de gîndire”. În ce constă această modalitate de a gîndi și a înțelege lumea? S-ar cuveni precizat, înainte de orice, faptul că ideea de a deduce din nume (pe calea etimologiei) esența lucrurilor (denumite) este foarte veche. O întîlnim la Platon, la sofiști, la Aristotel. Ea poate fi rezumată astfel:

a) metafizic vorbind, cuvintele nu se deosebesc radical de lucruri; Aristotel consideră că un nume nu este, pînă la urmă, nimic mai mult, nimic mai puțin decît un lucru ca oricare altul; Aristotel nu deosebește încă între semnele naturale și semnele arbitrare (convenționale); descoperirea deosebirii ontologice dintre nume și lucru este un fapt ce ține de modernitate; Evul Mediu nu l-a cunoscut (cf. și Michel Foucault, Cuvintele și lucrurile).

b) între cuvinte și lucruri există o ”dreaptă potrivire”. Aceasta este poziția lui Cratylos din dialogul platonician cu același nume (să nu uităm că opozantul lui Cratylos se numește Hermogenes). Opinia lui Cratylos este că un nume propriu (Poseidon, să spunem) este i) instituit de un nomothet, ii) potrivit cu lucrul însuși, iii) de neînlocuit. Numele ”Poseidon” ne informează cu privire la natura zeului Poseidon; prin urmare, investigația etimologică a numelui ”Poseidon” duce la cunoașterea ființei lui Poseidon.

c) dacă este analizat cu atenție, cuvîntul dezvăluie esența oricărui lucru. Citez din Platon, Cratylos, 408a, speculația etimologică privitoare la numele Hermes: ”Oricum, Hermes pare să se refere într-un fel la rostire, căci a fi interpret (hermeneus) și vestitor, și hoțoman, și amăgitor în vorbe și încă iscusit în negustorie, ei bine, toate aceste îndeletniciri țin de virtutea cuvîntului. Or, a vorbi (eirein) înseamnă a te folosi de cuvînt, iar acel emesato, adesea întrebuințat de Homer, înseamnă a iscodi în tot felul. Din aceste două elemente, deci, a vorbi și a face iscodit cuvîntul [căci legein e tot una cu eirein] ni-l înfățișează - ca să spunem așa - legiuitorul pe acest zeu” (Platon, ”Cratylos”, in Opere III, traducere de Simina Noica, București: Editura științifică și enciclopedică, 1978, p.285).

Ca atare, Socrate poate conchide (Cratylos, 422d): ”Dar în privința numelor pe care tocmai le-am cercetat, dreapta lor potrivire nu era oare într-astfel încît să arate care este natura fiecăreia dintre realități? Hermogenes: Cum să nu?”. Și încă (Cratylos, 428d-e) ”Dreapta potrivire a numelui... este aceea care arată natura lucrului”.

Și mai limpede (Cratylos, 435d-e, Platon, Opere III, p.324): ”...acel care cunoaște numele, cunoaște și lucrurile. Socrate: Poate vrei să spui, Cratylos, că atunci cînd cineva știe natura numelui - iar el e de același fel cu lucrul -, atunci va cunoaște totodată și lucrul, de vreme ce se întîmplă să fie asemănător numelui... În înțelesul acesta, cred, ai putea tu spune că acela ce ar cunoaște numele va cunoaște și lucrurile”.

d) Întorcîndu-mă la Ernst Rober Curtius, voi spune că articolul său ilustrează credința savanților medievali  (E. R. Curtius amintește, astfel, pe sfîntul Augustin, pe Isidor din Sevilla, pe Bernardus Silvestris etc.) că o bună analiză etimologică este și o analiză gnoseologică.

e) Aș încheia nota de față cu sentența lui Hildebert: ”Nomen enim verum dat definitio rerum”. În treacăt fie spus, nici Dante nu a fost străin de această venerabilă idee... 

Valeriu Gherghel

 (291x31, 2Kb)

filosofiatis

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!