25 iun. 2011

Ordinul "Steaua Romaniei", cel mai inalt ordin national romanesc

1998: Instituirea Ordinului „Steaua României", cu şase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiţer, Comandor, Ofiţer, Cavaler), cel mai înalt ordin naţional românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare aduse statului şi poporului român.


ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 11 din 25 iunie 1998
pentru instituirea Ordinului "Steaua Romaniei"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 29 iunie 1998

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se instituie Ordinul "Steaua Romaniei", cel mai inalt ordin national romanesc, pentru a recompensa serviciile exceptionale, civile si militare, aduse statului si poporului roman.
    (2) Unitatilor militare le poate fi conferit Ordinul "Steaua Romaniei" pentru fapte deosebite savarsite in timp de pace sau pentru acte de eroism in timp de razboi.
    (3) Ordinul "Steaua Romaniei" poate fi conferit si cetatenilor straini, pentru contributia deosebita la dezvoltarea relatiilor de colaborare si de prietenie cu Romania sau pentru fapte si servicii exceptionale aduse statului si poporului roman.
    Art. 2
    Prin servicii exceptionale, civile sau militare, aduse statului si poporului roman se intelege:
    a) realizari marcante in apararea intereselor supreme ale statului roman: independenta, suveranitate, unitate si integritate teritoriala;
    b) contributii esentiale la dezvoltarea economiei nationale si a serviciilor publice;
    c) creatii stiintifice, artistice si culturale, de valoare nationala si internationala;
    d) merite deosebite in dezvoltarea si promovarea colaborarii dintre Romania si alte state sau organisme internationale;
    e) activitate deosebita in conceptia, organizarea si conducerea operatiunilor militare;
    f) fapte de arme deosebite savarsite pe campul de lupta.
    Art. 3
    (1) Ordinul "Steaua Romaniei" cuprinde 6 grade:
    a) Colan;
    b) Mare cruce;
    c) Mare ofiter;
    d) Comandor;
    e) Ofiter;
    f) Cavaler.
    (2) Descrierea, materialul din care se realizeaza, dimensiunile, modelul fiecarui ordin, precum si numarul maxim de ordine pentru fiecare grad sunt prevazute in Regulamentul Ordinului "Steaua Romaniei", cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 4
    Presedintele Romaniei este Capul Ordinului "Steaua Romaniei". In aceasta calitate, Presedintelui Romaniei i se atribuie, pe perioada mandatului, colanul Ordinului "Steaua Romaniei", comanda speciala, pe care il poarta cu ocazia ceremoniilor de inmanare a ordinului.
    Art. 5
    (1) Ordinul "Steaua Romaniei" se confera prin decret de catre Presedintele Romaniei.
    (2) Propunerile de decorare se fac de catre:
    a) presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor sau primul-ministru, pentru Presedintele Romaniei;
    b) Presedintele Romaniei, senatori sau deputati, pentru presedintii Camerelor Parlamentului si pentru primul-ministru;
    c) presedintele Senatului sau presedintele Camerei Deputatilor, pentru senatori si deputati, precum si pentru conducatorii autoritatilor aflate sub control parlamentar sau ai institutiilor neguvernamentale;
    d) primul-ministru, pentru membrii Guvernului;
    e) ministrii si conducatorii autoritatilor, institutiilor si ai organismelor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate;
    f) Presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, primul-ministru sau ministrul afacerilor externe, pentru cetatenii straini.
    (3) Presedintele Romaniei poate sa confere ordinul din proprie initiativa, in proportie de 10% din numarul total stabilit pentru fiecare grad.
    Art. 6
    Pentru cetatenii romani decorarile se fac, de regula, o data pe an, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.

    CAP. 2
    Conferirea Ordinului "Steaua Romaniei"

    Art. 7
    (1) Ordinul "Steaua Romaniei" se confera cetatenilor romani incepand cu gradul de Cavaler, care determina admiterea in ordin.
    (2) Conferirea gradelor superioare in cadrul ordinului se face potrivit ordinii inverse, stabilite la art. 3 alin. (1).
    (3) Persoanele decorate cu Ordinul "Steaua Romaniei", indiferent de grad, devin cavaleri ai acestui ordin.
    Art. 8
    (1) Propunerile pentru decorare trebuie sa fie temeinic motivate, iar esenta acestor motivatii se inscrie in brevetul care insoteste insemnul.
    (2) Propunerile prevazute la alin. (1) se fac de catre autoritatile mentionate la art. 5, in limita locurilor vacante pentru fiecare grad, stabilite anual de Cancelaria ordinelor.
    Art. 9
    Pentru a fi numit intr-un grad superior al Ordinului "Steaua Romaniei" este necesar un stagiu, dupa cum urmeaza:
    a) pentru gradul de Ofiter, 3 ani in gradul de Cavaler;
    b) pentru gradul de Comandor, 2 ani in gradul de Ofiter;
    c) pentru gradul de Mare ofiter, 3 ani in gradul de Comandor;
    d) pentru gradul de Mare cruce, 5 ani in gradul de Mare ofiter;
    e) pentru gradul de Colan, 7 ani in gradul de Mare cruce.
    Art. 10
    Efectuarea stagiului in grad nu da dreptul automat la conferirea unui grad superior, ci constituie doar limita de timp dupa care pot fi facute noi propuneri de decorare, in cazul existentei unor merite ulterioare ale aceleiasi persoane.
    Art. 11
    Cetatenii straini pot fi decorati fara indeplinirea regulilor de acordare a ordinului, stabilite la art. 7 si 9.

    CAP. 3
    Brevetul

    Art. 12
    Brevetul reprezinta documentul oficial prin care se atesta conferirea Ordinului "Steaua Romaniei".
    Art. 13
    Brevetul are imprimat, pe suprafata sa, stema tarii si cuprinde date privind denumirea ordinului, gradul acestuia, numarul si data decretului de conferire, precum si numele si prenumele posesorului, cu initiala tatalui, si meritele pentru care se acorda decoratia. Pentru militari si unitati militare se va trece si denumirea unitatii militare.
    Art. 14
    (1) Brevetele sunt validate prin semnatura autografa sau parafa Presedintelui Romaniei, precum si prin sigiliu si sunt contrasemnate de Cancelarul ordinelor.
    (2) In cazul in care ordinul se confera Presedintelui Romaniei, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este validat prin semnatura presedintelui Senatului si a presedintelui Camerei Deputatilor, precum si prin sigiliu, fiind si contrasemnat de cancelarul ordinelor.
    (3) Pentru Colanul Ordinului "Steaua Romaniei", care i se atribuie Presedintelui Romaniei in calitate de Cap al acestui ordin, nu se elibereaza brevet.
    Art. 15
    Brevetul poarta numarul de ordine din cadrul ierarhiei gradului ordinului si numarul de inregistrare din evidenta Cancelariei ordinelor.

    CAP. 4
    Modul de purtare

    Art. 16
    (1) Ordinul "Steaua Romaniei" se prezinta sub doua forme cu valoare egala: insemnul si miniatura acestuia.
    (2) Persoanele decorate cu Ordinul "Steaua Romaniei", gradul de Colan, pot purta la reverul hainei un semn distinctiv, ca simbol al conferirii acestui ordin.
    Art. 17
    Ordinul "Steaua Romaniei" se poarta dupa cum urmeaza: pe partea stanga a pieptului, in gradele de Cavaler si Ofiter; la gat, pentru gradul de Comandor; cu insemnul la gat si cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare ofiter; cu lenta petrecuta peste bust - de pe umarul drept spre soldul stang, unde este prins insemnul - si cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare cruce; Colanul ordinului se poarta cu lantul petrecut dupa gat.
    Art. 18
    Insemnele ordinului conferit unitatilor militare cu drapel se poarta pe drapelul acestora.

    CAP. 5
    Drepturile persoanelor decorate

    Art. 19
    Persoanele decorate cu Ordinul "Steaua Romaniei", al caror brevet a fost semnat autograf de Presedintele Romaniei, au dreptul sa fie primite in audienta pentru a multumi personal, in situatia in care decoratia respectiva nu a fost inmanata direct de catre acesta.
    Art. 20
    (1) Persoanele carora li s-a conferit Ordinul "Steaua Romaniei" vor fi invitate sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei sau la diverse alte aniversari si comemorari, asigurandu-li-se de catre organizatori locuri de onoare.
    (2) Prefecturile si primariile vor avea in vedere invitarea persoanelor decorate, domiciliate in raza lor de competenta, la diverse manifestari comemorative, culturale, stiintifice sau sportive, pe care le organizeaza cu diferite ocazii.
    Art. 21
    (1) Persoanele carora li s-a conferit Ordinul "Steaua Romaniei", gradul de Mare ofiter, Mare cruce sau de Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei ordinelor, la receptiile oferite de Presedintele Romaniei cu ocazia Zilei Nationale si a Anului Nou.
    (2) De asemenea, persoanele prevazute la alin. (1) pot fi invitate sa participe, prin grija Cancelariei ordinelor, si la alte receptii sau manifestari, organizate de Presedintie si de Parlament.

    CAP. 6
    Retragerea Ordinului "Steaua Romaniei"

    Art. 22
    Calitatea de membru al Ordinului "Steaua Romaniei" se poate pierde in urmatoarele situatii:
    a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
    b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevazute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.
    Art. 23
    (1) Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decat cele prevazute la art. 22 lit. a), se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri.
    (2) Membrii Consiliului de onoare sunt alesi pe termen de 5 ani de adunarea membrilor fiecarui grad, cate unul din primele patru grade, doi din gradul de Mare cruce si unul din gradul de Colan. Presedintia Consiliului de onoare este asigurata de purtatorul gradului de Colan sau de cel mai in varsta membru al gradului de Mare cruce.
    (3) Persoanele supuse judecatii sunt invitate sa participe la judecata Consiliului de onoare.
    Art. 24
    Retragerea ordinelor se face de Presedintele Romaniei prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, in baza hotararii judecatoresti de condamnare sau, dupa caz, a hotararii Consiliului de onoare.
    Art. 25
    Ordinele conferite pentru faptele savarsite in serviciul apararii nationale, pe timp de razboi, nu se retrag decat in cazul unei condamnari pentru tradare in timp de razboi.
    Art. 26
    Persoanele carora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul si insemnul.
    Art. 27
    (1) Ordinele conferite cetatenilor straini pot fi retrase in cazul savarsirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoana careia i s-a conferit o distinctie a Romaniei.
    (2) Retragerea ordinelor se face de Presedintele Romaniei prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza sesizarii Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 28
    Radierea din evidenta a unei persoane decorate se face numai dupa ce Presedintele Romaniei a semnat decretul de retragere a ordinului.
    Art. 29
    (1) Pierderea sau distrugerea insemnelor sau a brevetelor se publica de catre detinator in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, dupa caz, a unui nou insemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitarii titularului, dupa publicarea prevazuta la alin. (1).

    CAP. 7
    Cancelaria ordinelor

    Art. 30
    Administrarea decoratiilor este incredintata Cancelariei ordinelor, care functioneaza ca un compartiment in cadrul Presedintiei Romaniei.
    Art. 31
    (1) Cancelaria este condusa de un cancelar, cu rang de consilier de stat, numit de Presedintele Romaniei si aflat in subordinea sa directa.
    (2) Functia de consilier de stat, cancelar al Cancelariei ordinelor, se adauga functiilor existente in prezent la Presedintie.
    Art. 32
    Cancelaria ordinelor are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza activitatile de conferire a decoratiilor;
    b) tine evidenta persoanelor decorate si a radierilor din aceasta;
    c) se ingrijeste de confectionarea insemnelor, a brevetelor si a celorlalte materiale necesare activitatii, precum si de gestionarea acestora;
    d) tine evidenta persoanelor straine carora li s-au conferit decoratii romanesti;
    e) tine evidenta decoratiilor straine conferite cetatenilor romani;
    f) organizeaza festivitatile pentru inmanarea decoratiilor nationale;
    g) verifica corecta incadrare in prevederile regulamentare a propunerilor de decorare.
    Art. 33
    Cancelaria ordinelor intocmeste si tine la zi urmatoarele evidente:
    a) intrarea si iesirea corespondentei, conform prevederilor legale;
    b) fisierul cu persoanele decorate, pe distinctii si clase;
    c) situatia insemnelor si a anexelor acestora, aflate in depozit;
    d) situatia cu vacanta decoratiilor (inaintari, radieri).
    Art. 34
    (1) Cancelaria ordinelor va elabora si va transmite persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2) metodologia intocmirii propunerilor de decorare.
    (2) Cancelaria ordinelor informeaza, pana la data de 1 ianuarie a fiecarui an, persoanele mentionate la art. 5 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii.
    (3) Cancelaria ordinelor comunica Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate. Ministerul de Interne va transmite Cancelariei ordinelor informatiile despre decesele celor decorati sau eventualele condamnari.
    Art. 35
    (1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei ordinelor in termen de 60 de zile de la data prevazuta la art. 34 alin. (2). Pentru fiecare persoana se vor mentiona: numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia, domiciliul, profesia si functia, decoratiile primite anterior si data conferirii acestora, gradul, vechimea in grad sau in clasa, denumirea decoratiei si gradul pentru care se face propunerea, precum si motivarea propunerii.
    (2) Pentru persoanele indreptatite sa primeasca distinctii in functie de numarul de ani serviti, calculul timpului se va face pana la data limita a inaintarii propunerilor.
    Art. 36
    Tabelele cu propuneri de decorare anuala se inainteaza Cancelariei ordinelor pana la data de 31 august a anului respectiv, sub semnatura conducatorilor institutiilor prevazute la art. 5 alin. (2).
    Art. 37
    Radierea din evidente ca urmare a decesului se face pe baza comunicarii transmise Cancelariei ordinelor de catre Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidenta a populatiei.
    Art. 38
    Cancelaria ordinelor conlucreaza cu Consiliul de onoare si inainteaza Presedintelui Romaniei hotararile acestuia.
    Art. 39
    Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne, Cancelaria ordinelor va recupera decoratiile si brevetele de la persoanele carora li s-a retras decoratia.
    Art. 40
    Cancelaria ordinelor editeaza un "Buletin anual", in care se publica listele persoanelor decorate, date despre locurile vacante, informatii despre activitatea consiliilor de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele carora li s-a retras calitatea de membru.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 41
    La instituirea Ordinului "Steaua Romaniei" se poate conferi orice clasa a ordinului, in limita a maximum 25% din numarul prevazut pentru fiecare grad, din care Presedintele Romaniei poate sa confere, din proprie initiativa, 25% .
    Art. 42
    Din imputernicirea Presedintelui Romaniei, inmanarea ordinelor poate fi facuta de primul-ministru, de ministri sau conducatori ai altor organe centrale, de comandanti de mari unitati militare si de sefii misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate.
    Art. 43
    Brevetele si insemnele ordinelor raman, dupa deces, in posesia mostenitorilor legali, dar fara drept de a le purta sau de a face uz, in orice fel, de prerogativele conferite prin ele.
    Art. 44
    In cazul conferirii unui ordin post-mortem, brevetul si insemnul acestuia se predau, spre pastrare, mostenitorilor legali.
    Art. 45
    (1) Insemnul Ordinului "Steaua Romaniei" se confectioneaza de catre Regia Autonoma "Monetaria Statului".
    (2) Banca Nationala a Romaniei, la solicitarea Cancelariei ordinelor, va pune la dispozitie Regiei Autonome "Monetaria Statului" cantitatile de metale pretioase si de alte metale, necesare confectionarii insemnului prevazut la alin. (1).
    Art. 46
    (1) Cheltuielile necesare confectionarii insemnului Ordinului "Steaua Romaniei" se suporta de la bugetul de stat.
    (2) Sumele destinate cheltuielilor prevazute la alin. (1) se gestioneaza de catre Ministerul Finantelor, pe baza solicitarilor primite din partea Cancelariei ordinelor.
    (3) Pentru anul 1998 cheltuielile prevazute la alin. (2) se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
    Art. 47
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu reglementarile legale privind sistemul national de decoratii al Romaniei.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                
    ANEXA 1

                          REGULAMENTUL
                    Ordinului "Steaua Romaniei"

    Art. 1
    Insemnul Ordinului "Steaua Romaniei" este o cruce romaneasca repetata, emailata albastru inchis, avand asezate intre brate patru acvile heraldice romanesti, cu zborul larg deschis.
    In centrul crucii se afla un medalion emailat rosu; pe avers medalionul poarta stema Romaniei, model 1992, si o bordura emailata albastru, pe care este inscrisa deviza: "Genere et Corde Fraters" ("Frati de inima si sange"), iar pe revers sunt inscrise cifrele anului "1877".
    Medalionul este inconjurat de o cununa de frunze de stejar, emailata verde.
    Stema Romaniei este stantata in metalul ordinului si aplicata pe medalion.
    Crucea este surmontata de o cununa ovala, emailata verde, din frunze de laur si stejar, prevazuta cu un inel prin intermediul caruia se prinde panglica.
    Metalul din care se confectioneaza insemnul ordinului este argint cu titlu de 750%., iar al placilor, argint cu titlu de 900%. .
    Panglica ordinului este din rips moarat rosu, avand cate doua dungi, de culoare albastru inchis, spre margini.
    Art. 2
    Insemnul gradului de Cavaler are diametrul de 40 mm si culoarea naturala a argintului. Medalionul central are diametrul de 11 mm, iar bordura de 2 mm. Literele cu care este inscrisa deviza sunt aurite si au inaltimea de 1,5 mm. Pe reversul medalionului cifrele anului 1877 sunt aurite si au inaltimea de 2,5 mm. Stema Romaniei, stantata in metal, are inaltimea de 8 mm.
    Cununa ovala din frunze de laur si stejar, emailata verde, are diametrele exterioare de 23 si 13 mm, iar diametrele interioare de 10 x 7 mm. Inelul circular prin care se petrece panglica are un diametru exterior de 15 mm.
    Modelul pentru militari primeste doua spade incrucisate, lungi de 28 mm, intre insemn si cununa de laur si stejar.
    Panglica gradului este lata de 40 mm, iar dungile marginale albastru inchis sunt late de 3 mm, cele interioare, si de 2 mm, cele exterioare; in partea ei aparenta panglica este inalta de 50 mm.
    La insemnul acordat doamnelor, panglica este pliata sub forma de funda orizontala (papion) si are o lungime de 120 mm.
    Art. 3
    Insemnul gradului de Ofiter este acelasi ca la gradul de Cavaler, cu urmatoarele deosebiri:
    - insemnul este aurit;
    - panglica primeste o rozeta cu diametrul de 25 mm;
    - pentru doamne, rozeta se aplica in centrul fundei.
    Art. 4
    Insemnul gradului de Comandor are un diametru de 50 mm si este aurit. Medalionul central are diametrul de 14 mm, iar bordura este lata de 2,5 mm, Literele cu care este inscrisa deviza sunt aurii si au inaltimea de 2 mm. Pe reversul medalionului cifrele anului 1877 au inaltimea de 3,5 mm. Stema Romaniei, stantata in metal, are inaltimea de 10 mm.
    Cununa ovala din frunze de laur si stejar, emailata verde, are dimensiunile exterioare de 31 si 21 mm si cele interioare de 19 si 13 mm; inelul pentru panglica este alungit, cu inaltimea de 25 mm si lat de 4 mm.
    Modelul pentru militari primeste doua spade incrucisate, lungi de 35 mm, intre insemn si cununa de laur si stejar.
    Panglica gradului este lata de 45 mm, cu dungile marginale interioare albastru inchis, late de 4 mm si de 3 mm, cele exterioare; lungimea ei este egala cu circumferinta gatului.
    La insemnul acordat doamnelor, panglica este aceeasi.
    Art. 5
    Gradul de Mare ofiter este compus din insemnul gradului de Comandor si placa gradului.
    Placa gradului este rombica, din raze diamantate si are un diametru de 65 mm. Pe aversul placii este aplicata crucea emailata a ordinului, avand un diametru de 50 mm.
    Medalionul central, bordura si inscriptiile au aceleasi dimensiuni ca la gradul de Comandor.
    La modelul pentru militari, crucea emailata a ordinului, aplicata pe placa gradului, primeste intre brate doua spade incrucisate, lungi de 52 mm.
    Modelul pentru doamne este identic.
    Art. 6
    Gradul de Mare cruce este compus din insemnul ordinului si placa gradului.
    Insemnul are un diametru de 60 mm si este aurit.
    Medalionul central are diametrul de 16 mm, iar bordura este lata de 3 mm. Literele cu care este inscrisa deviza sunt aurite si au inaltimea de 3 mm.
    Pe reversul medalionului cifrele anului 1877 au inaltimea de 5 mm. Stema Romaniei, stantata in metal, are inaltimea de 12 mm.
    Cununa ovala din frunze de laur si stejar, emailata verde, are diametrele exterioare de 35 si 25 mm, iar cele interioare, de 21 si 15 mm; inelul de prindere este circular, gros de 2 mm si cu un diametru exterior de 18 mm.
    Panglica (lenta) insemnului este lata de 100 mm si are lungimea egala cu circumferinta bustului corpului. Dungile marginale interioare albastru inchis sunt late de 8 mm, iar cele exterioare, de 5 mm.
    La partea inferioara are atasata o rozeta cu diametrul de 75 mm; sub rozeta se afla atasata o carabiniera.
    Placa este in forma de stea cu opt grupe de raze diamantate, cu diametrul de 75 mm. Pe aversul placii este aplicata crucea emailata a ordinului, cu un diametru de 60 mm. Medalionul central, bordura si inscriptiile au aceleasi dimensiuni ca si insemnul gradului de Mare cruce.
    La modelul pentru militari, pe placa, crucea emailata a ordinului primeste intre brate doua spade incrucisate, lungi de 58 mm.
    Modelul pentru doamne este identic.
    Art. 7
    Gradul de Colan este compus dintr-un lant lung de 840 mm si insemnul gradului. Lantul cuprinde sase cartuse, reprezentand fiecare stema stantata a Romaniei, si sase insemne ale ordinului, emailate albastru, prinse intre ele prin lanturi duble, cu zale patrate. Stema Romaniei stantata are inaltimea de 25 mm, iar crucea ordinului are diametrul de 25 mm.
    Inchiderea Colanului se face printr-o carabiniera, alcatuita din doua jumatati de acvila cu zborul larg deschis.
    Insemnul gradului este identic cu insemnul gradului de Mare cruce.
    Modelul pentru doamne este identic.
    Metalul din care este confectionat gradul de Colan este argint cu titlu de 900%., aurit.
    Art. 8
    Colanul, comanda speciala, care se atribuie Presedintelui Romaniei in calitate de Cap al Ordinului "Steaua Romaniei", este confectionat din aur cu titlu de 785%. .
    Art. 9
    Semnul distinctiv, simbol al conferirii Colanului Ordinului "Steaua Romaniei", consta din reproducerea, la scara miniaturala, a medalionului central al ordinului, sub forma unei insigne care se prinde la reverul hainei.
    Art. 10
    Ecranul (cutia) care contine decoratia este din lemn sau carton presat, imbracat la exterior cu piele mata, de culoare rosu inchis, iar la interior, cu plus gri deschis. Pe capacul cutiei sunt imprimate stema Romaniei, denumirea si gradul ordinului.
    Art. 11
    Numarul cavalerilor Ordinului "Steaua Romaniei" este de 3.650, impartit astfel:
    - Cavaler - 2.000, din care    1.600 pentru civili si
                                     400 pentru militari;
    - Ofiter - 1.000, din care       800 pentru civili si
                                     200 pentru militari;
    - Comandor - 400, din care       320 pentru civili si
                                      80 pentru militari;
    - Mare ofiter - 150, din care    120 pentru civili si
                                      30 pentru militari;
    - Mare cruce - 75, din care       60 pentru civili si
                                      15 pentru militari;
    - Colan - 25.

    Insemnul "Steaua Romaniei" - Colan; pentru civili, fara sabii se gaseste in Monitorul Oficial Nr. 236 din 29 iunie 1998, la pag. 5.

    Insemnul "Steaua Romaniei" - Mare Cruce; pentru civili, fara sabii se gaseste in Monitorul Oficial Nr. 236 din 29 iunie 1998, la pag. 6.

    Insemnul "Steaua Romaniei" - Comandor; pentru civili, fara sabii se gaseste in Monitorul Oficial Nr. 236 din 29 iunie 1998, la pag. 7.

    Insemnul "Steaua Romaniei" - Mare Ofiter; pentru civili, fara sabii se gaseste in Monitorul Oficial Nr. 236 din 29 iunie 1998, la pag. 7.

    Insemnul "Steaua Romaniei" - Ofiter; pentru civili, fara sabii se gaseste in Monitorul Oficial Nr. 236 din 29 iunie 1998, la pag. 8.

    Insemnul "Steaua Romaniei"   Cavaler; pentru civili, fara sabii se gaseste in Monitorul Oficial Nr. 236 din 29 iunie 1998, la pag. 8.


 Lista decoraților cu Ordinul național Steaua României în grad de Colan


1. 1. 1998
Jacques Chirac, Președintele Republicii Franceze
Alberto Fujimori, Președintele Republicii Peru
Martti Ahtisaari, Președintele Republicii Finlanda
Petăr Stoianov, Președintele Republicii Bulgaria
1. 2. 1999
Aleksander Kwasniewski, Președintele Republicii Polone
Thomas Klestil, Președintele Republicii Austria
Constantinos Stephanopoulos, Președintele Republicii Elene
Süleyman Demirel, Președintele Republicii Turcia
Regele Harald al V-lea al Norvegiei, Regele Norvegiei
Hamad Bin Khalifa Al Thani, Emir și Șeic, Șef al Statului Qatar și Ministru al Apărării
Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Emirul Statului Kuweit
Nursultan Abișevici Nazarbaev, Președintele Republicii Kazahstan
Rexhep Meidani, Președintele Republicii Albania
Ezer Weizman, Președintele Statului Israel
1. 3. 2000
Petru Lucinschi, Președintele Republicii Moldova
Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Jorge Fernando Branco de Sempaio, Președintele Republicii Portugalia
Arpad Gontz, Președintele Republicii Ungaria
Regina Margareta a II-a a Danemarcei, Regina Danemarcei
Rudolf Schuster, Președintele Republicii Slovacia
Stjepan Mesić, Președintele Republicii Croația
Ernesto Zedillo Ponce de Léon, Președintele Republicii Mexic
Fernando Henrique Cardoso, Președintele Republicii Brazilia
Regele Bhumibol Adulyadej al Thailandei, Regele Thailandei
Leonid Kucima, Președintele Republicii Ucraina
1. 4. 2001
Emile Lahoud, Președintele Republicii Libaneze
Kofi Annan, Secretar General al Organizației Națiunilor Unite
Regina Beatrix a Regatului Țărilor de Jos, Regina Regatului Țărilor de Jos (Olanda)
Valdas Adamkus, Președintele Republicii Lituania
Vaira Vike-Freiberga, Președintele Republicii Letonia
1. 5. 2002
Principele Fra’ Andrew Willoughby Ninian Bertie, Principe și Mare Maestru al Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos și de Malta
Șeicul Zayed bin Sultan Al Nahyan, Șeic, Președintele Emiratelor Arabe Unite
Gloria Macapagal Arroyo, Președintele Republicii Filipine
Milan Kucan, Președintele Republicii Slovenia
Ferenc Madl, Președintele Republicii Ungaria
George W. Bush, Președintele Statelor Unite ale Americii
Mario Chiaruzzi, Căpitan Regent al Serenissimei Republici San Marino
Giuseppe Maria Morganti, Căpitan Regent al Serenissimei Republici San Marino
1. 6. 2003
Zine el Abidine ben Ali, Președintele Republicii Tunisiene
Regele Carl XVI Gustaf Folke Hubertus, Regele Suediei
Regele Juan Carlos I, Regele Spaniei
Carlo Azeglio Ciampi, Președintele Republicii Italiene
Arnold Rűűtel, Președintele Republicii Estonia
1. 7. 2004
Henri de Luxemburg, Mare Duce de Luxemburg
Angelo Cardinal Sodano, Secretar de Stat al Sfântului Scaun
Edward Fenech-Adami, Președintele Republicii Malta
Giuseppe Arzilli, Căpitan Regent al Serenissimei Republici San Marino
Roberto Raschi, Căpitan Regent al Serenissimei Republici San Marino
Ricardo Lagos, Președintele Republicii Chile
Ilham Aliyev, Președintele Republicii Azerbaijan
1. 8. 2005
Abdullah II, Regele Regatului Hașemit al Iordaniei
1. 9. 2006
Tarja Kaarina Halonen, Președintele Republicii Finlanda
1. 10. 2007
George Emil Palade, om de știință american de origine română
1. 11. 2008
Tarcisio Bertone, Secretar de Stat al Sfântului Scaun
Fra’ Matthew Festing, Principe și Mare Maestru al Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos și de Malta
1. 12. 2009
Lech Kaszinski, Președintele Republicii Polone
Michel Sleiman, Președintele Republicii Libaneze
Albert II, Principe de Monaco
Albert II, Regele Belgienilor
1. 13. 2010
Mihai Ghimpu, Președinte al Republicii Moldova
George Abela, Președintele Republicii Malta

Cetățeni români
2007

Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (post-mortem)


2010

Mugur Isărescu, Guvernator al Băncii Naționale a României


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Clic pe avatar!

Album: Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 17 items (1969 items total)
Views: 2211

Album: Northern Renaissance

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (1316 items total)
Views: 1851

Album: Mannerism

Date: 11.10.2009
Size: 11 items (951 items total)
Views: 1364

Album: Baroque

Date: 09.10.2009
Size: 46 items (3251 items total)
Views: 2418

Album: Rococo

Date: 11.10.2009
Size: 12 items (1401 items total)
Views: 1354

Album: Neoclassicism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (1173 items total)
Views: 2189

Album: Romanticism

Date: 11.10.2009
Size: 42 items (2788 items total)
Views: 1991

Album: Hudson River School

Date: 11.10.2009
Size: 21 items (2137 items total)
Views: 1563

Album: Academic Art

Date: 11.10.2009
Size: 72 items (2409 items total)
Views: 2914

Album: Pre-Raphaelite Brotherhood

Date: 09.10.2009
Size: 17 items (949 items total)
Views: 1752

Album: Victorian Classicism

Date: 09.10.2009
Size: 18 items (1135 items total)
Views: 1637

Album: Orientalism

Date: 09.10.2009
Size: 21 items (622 items total)
Views: 1749

Album: Realism

Date: 11.10.2009
Size: 84 items (5353 items total)
Views: 2107

Album: Barbizon School

Date: 09.10.2009
Size: 11 items (868 items total)
Views: 1370

Album: Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 80 items (9945 items total)
Views: 3024

Album: Post-Impressionism

Date: 11.10.2009
Size: 20 items (3320 items total)
Views: 2250

Album: Symbolism

Date: 11.10.2009
Size: 10 items (1002 items total)
Views: 1799

Album: Aestheticism

Date: 09.10.2009
Size: 3 items (320 items total)
Views: 1411

Album: Tonalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (454 items total)
Views: 2031

Album: Western Art

Date: 09.10.2009
Size: 10 items (728 items total)
Views: 1203

Album: Naturalism

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (876 items total)
Views: 1456

Album: Ashcan School

Date: 09.10.2009
Size: 5 items (611 items total)
Views: 750

Album: Expressionism

Date: 11.10.2009
Size: 13 items (2689 items total)
Views: 1080

Album: Art Nouveau

Date: 09.10.2009
Size: 12 items (2365 items total)
Views: 1211

Album: Fauvism

Date: 06.12.2009
Size: 3 items (218 items total)
Views: 505

Album: Cubism

Date: 17.12.2009
Size: 6 items (1018 items total)
Views: 458

Album: Futurism

Date: 28.01.2010
Size: 1 item (164 items total)
Views: 248

Album: Abstract Art

Date: 29.01.2010
Size: 1 item (159 items total)
Views: 260

Album: Surrealism

Date: 02.02.2010
Size: 1 item (228 items total)
Views: 119

Album: Abstract Expressionism

Date: 04.01.2010
Size: 2 items (138 items total)
Views: 471

Va multumesc pentru vizita!